Bestilling av service

Help Center

AKontakt servicemann

Bestilling av servicebesøk

Bestillingsvilkår

Hvis årsaken til servicebesøket er på grunn av installasjons- eller brukerfeil og ikke oppfyller Exvents garantivilkår, vil bestilleren bli belastet for service arbeidet.

Kontaktopplysninger

Navn:*
Adresse:*
Postnr og poststed:*
E-post:*
Telefonnummer:*
Aggregat modell/type:* (bild)
Utførlig informasjon om modell/type aggregate er viktig med tanke på servicen.
Serie nr:* (bild)
Beskrivelse av feilen:
Jeg har lest og godkjent ovennevnte bestillingsvilkår
Feltene med stjerne * må fylles ut.