• Pallas
  • Pallas

Pallas

Exvent Pallas er best egnet for offentlige miljøer som kontorer, kafeer, skoler og industrianlegg, samt for boligblokker. Pallas kan brukes som en enkelt enhet, hvis effektiviteten tillater det, eller som en del av et desentralisert ventilasjonssystem, det vil si som en brannsonespesifikk enhet. I boligblokker, er Pallas godt egnet som en gulv- eller trappspesifikk enhet.

En roterende varmeveksler benyttes for varmegjenvinning når det er mulig. Dersom lokale forskrifter krever noe annet, blir en flytende varmeveksler med en varmepumpe brukes som varmeutvinningsmetode. Pallas kan utstyres med en innebygd avtrekksluftvarmepumpe (heat pump, HP). Alle varme- og kjølebatterier, i tillegg til varmepumpeenheten, er innebygd i enheten. Pallas HP med en innebygd varmepumpe kjøler og varmer opp tilluften effektivt etter behov. Den avkjølte og oppvarmede luften fordeles jevnt gjennom hele bygningen via ventilasjonskanalene (ikke gjennom lokal spissformet distribusjon, som i tradisjonelle varmepumper). I tillegg tilbyr varmepumpen den unike egenskapen av oppvarming av vann (Aqua). Vannet kan brukes som varmt springvann eller i et vannbåret varmesystem.

Tilgjengelig med Twin Coil utstyr. Fuktoverføringsfunksjonen til de roterende varmevekslerne i våre ventilasjonsaggregater kan brukes til å tørke inneluften. Ventilasjonsaggregater utstyrt med den patenterte TwinCoil-funksjonen har ventilasjon, varme, kjøling og avfukting i en og samme pakke. Og til og med styrt med vår egen styringsautomatisering.

Exvent EnergyBUS (patentert) er en ideell løsning for et desentralisert ventilasjonssystem. Med EnergyBUS kan bygningens energistrøm og energiforbruk optimaliseres ved å bevege energi i tid og rom. Dette muliggjøres gjennom et nettverk av ventilasjonsaggregater med innebygde varmepumper koblet til hverandre.

Exvent Pallas er en «næringsbyggventilasjonsenhet» (Non-Residental Ventilation Unit, NRVU) i henhold til EU-kommisjonens
regulativ nr. 1253/2014. Ventilasjonsaggregater med maksimal strømningshastighet mellom 250 og 1000 m³/t som produsenten ikke har erklært som kun for boligventilasjonsbruk, kalles næringsbyggventilasjonsenhet (NRVU). Næringsbyggventilasjonsenheter (NRVU-er) er ekskludert fra EcoDesign-merking.

Vår beregningsprogramvare Energy Optimizer, forteller om den valgte NRVU-enheten oppfyller EcoDesign-kravene eller ikke for det tiltenkte prosjektet.

Kanaltilkoblinger

Pallas er tilgjengelig i både høyre og venstre versjoner.

NOTE! The HP units are only available with right-handed duct connections.

Styrealternativer

eAir
eAir
ViftehastighetsinnstillingerGjennom driftsmoduser
Innstilt verdi for tilluftens temperatur
Kontroll av elektrisk ettervarmer
Overtrykksmodus
Alarm og vedlikeholdspåminnelse
Fuktighetsforsterkning
Mulighet til å koble to paneler til én enhet
KjølegjenvinningAutomatisk
KNX-tilkoblingsmulighet
Visning av oppstartsparametre
På/av-kontroll for CHG-saltvannspumpe
På/av-kontroll for GWC-spjeldmotor
Styring av treveis ventilmotor for CHH-spole
Bruk av saltvannspumper under ventemodus
Bruk av HRW under ventemodus
Ekstern terminalenhet (RTU) for Modbus
Modbus TCP/IP
Trinnløs kontroll av varmegjenvinning
Styring av spjeldmotorer
Styring av elektrisk forvarmer
Styring av forvarmer/kjøler for vann
Styring av varmtvannsbereder
Øko-modus
Styring av vannkjøler
Forsterkningsfunksjon
Visning av målinger
Karbondioksidforsterkning
Tidsprogrammer
Sommernattkjøling
Temperaturforsterkning
Kompensering for vifte/sentralstøvsuger
Modus for konstant kanaltrykk
Brukergrensesnitt for Internett
Tidsutsettelsesmodus
Installasjonsveiviser
 Vis flere funksjoner
 Vis færre funksjoner

Denne funksjonen er alltid inkludert

Denne funksjonen er tilgjengelig ved bruk av ekstrautstyr

+/- 2520 m³/hMålt til 100 Pa med F7/M5 filtre
1238 m²

Datablad

Ø
Kanaler
Ø 400 mm
Bredde
1800 mm
Høyde
1610 mm
Dybde
890 mm
Vekt
450 kg
Installasjon på gulvet

Models