Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål


1. Hvilken enhet er riktig for huset mitt?

Vi anbefaler at du lar en opplært fagmann velge riktig luftbehandlingsenhet for huset ditt.


2. Kan jeg installere ventilasjonssystemet selv?

Vi anbefaler at ventilasjonssystemet installeres av en fagmann. Korrekt installasjon krever spesialverktøy og fagkunnskap.


3. Hvilke fordeler har en roterende varmeveksler?

En roterende varmeveksler har en mye større varmevekslingskapasitet enn en vanlig platevarmeveksler. Årsaken er at den roterende varmeveksleren har betydelig mer masse og varmevekslingsflate enn en tradisjonell varmeveksler. Masse øker varmemagasineringskapasitet. En investering i en roterende varmeveksler betaler seg selv raskt fordi du sparer penger til oppvarming.


4. Hvorfor skal jeg isolere avkastkanalen?

Den roterende varmeveksleren er svært effektiv og avkastet (luft som strømmer ut av huset) kan være svært kald. Dette kan føre til at det bygges opp fukt I avkastkanalen hvis kanalen går gjennom et varmt område.


5. Hvordan skal jeg isolere avkastkanalen?

Hvis avkastkanalen går gjennom et varmt område, er riktig isolasjon enten A. 80 mm isolasjon med et vanndampsperre eller B. 20 mm isolasjon med lukkede celler (f.eks. Armaflex) direkte på kanalen og 50 mm isolasjon med vanndampsperre. Hvis kanalen går gjennom et kaldt område, skal isolasjonen ha en tykkelse på minst 100 mm. Les installasjonsinstruksjonene nøye før du installerer ventilasjonskanalene.


6. Hva må jeg huske på hvis jeg også ønsker kjøling fra luftbehandlingsenheten?

Kanalisoleringen må planlegges nøye. Kanalene kan samle fukt og forårsake problemer hvis de ikke er godt isolerte.


7. Hvilket regelmessig vedlikehold trenger en Exvent-enhet?

Luftfiltrene må byttes avhengig av filtrenes utskiftingshyppighet. Enheten i seg selv skal også rengjøres regelmessig med en støvsuger eller lignende.


8. Kan Exvent-enheten kobles til et automasjonssystem?

Enheter med Exvent MD-styring kan kobles til et LAN-nettverk, Internet eller KNX. Enheter med Exvent EC- og eWind-styring kan også kobles til de fleste automasjonssystemer.


9. Varmeveksleren er svært effektiv, så er det virkelig nødvendig med en varmespiral?

Varmeveksleren trenger ikke en forvarmer på grunn av den høye varmeeffektiviteten. Avhengig av klimaforholdene der enheten er installert, er det i enkelte tilfeller er det nødvendig med oppvarming av tilluft etter varmeveksleren. Vanligvis anbefaler vi en tilluftvarmer, slik at tilluften alltid er god og varm selv på de kaldeste dagene.


10. Hvilken type tilluftvarmer er best?

Exvent luftbehandlingsenheter har svært effektive varmevekslere, så tilluftvarmeren er bare nødvendig på de aller kaldeste dagene. I forholdsvis varme klima, som i Sør-Finland, er den vannsirkulerte varmespiralen vanligvis ikke det rimeligste alternativet på grunn av de høye installasjonskostnadene og sjelden bruk. Den elektrisk drevne luftvarmespolen er det beste valget i disse forholdene. Oppvarming av tilluft er mer nødvendig i kaldere klima og da er vannvarmespolen vanligvis det beste alternativet.


11. Hva er luftstrømningen til Exvent-luftbehandlingsaggregatene?

Exvent har aggregate med en luftstrøm på 50 m³/h til 3000 m³/h.


12. Når skal jeg skifte filtrene?

Luftfiltrene i Exvent-enheten må skiftes regelmessig. Panelfiltre skal skiftes hver fjerde måned, kasett- og posefiltre hver sjette måned. Hold luften frisk, husk å skifte filtre!


13. Kan jeg vaske filtrene?

Du kan ikke vaske filtrene, men du kan forlenge filtrenes levetid ved å støvsuge dem.


14. Hvor kan jeg installere Exvent-enheten?

Pinion, Pingvin(XL), Pandion, Pelican og Pegasos (XL) må installeres på et varmt sted (over +5 °C). LTR-2, LTR-3, LTR-4, LTR-6 og LTR-7 (XL) kan bestilles med ekstra isolasjon slik at de kan installeres i kalde omgivelser.


15. Hvor mye støy skaper luftbehandlingsenheten?

En korrekt designet og dimensjonert luftbehandlingsenhet er stille.


16. Kan jeg installere en kjølespiral senere?

Ja, men pass på at tilluftkanalen er isolert i henhold til isolasjonsspesifikasjonene for kaldluft.


17. Hva er luftstrømjustering?

Luftstrømmen til hver tilluftventil må justeres til nøyaktig designverdi. Denne prosessen krever måleutstyr og skal alltid utføres av en fagmann.


18. Kan vannvarmespiralen fryse?

Styringen av hver Exvent-enhet med en vannvarmespole inneholder frostbeskyttelse. Exvent anbefaler å bruke et fjærbelastet luftspjeld i de utvendige luftkanalene i alle enheter med vannsirkulerte spiraler.


19. Bør jeg installere spjeld i alle luftkanalene?

Det anbefales alltid å bruke spjeld i utendørskanaler og avtrekkskanaler. Hvis det er vannsirkulerte spiraler i tilluften, er det nødvendig å bruke fjærbelastede luftspjeld i utendørs luftkanaler for å forhindre at det kommer inn kald luft i enheten dersom det skulle oppstå strømstans.


20. Hvor lenge har Exvent produsert luftbehandlingsutstyr?

Exvent har vært i bransjen siden 1983.


21. Skal jeg redusere luftstrømmen når det er kaldt ute?

Nei. Du skal kjøre klimabehandlingsenheten ved samme hastighet som installatøren anbefalte deg hele året. Hvis du reduserer luftstrømmen i kaldt vær, øker du risikoen for isdannelse i luftbehandlingsenheten. Risikoen er høyere i ekstrem kulde utendørs og med høy luftfuktighet innendørs (omfattende dusjbruk og mye tørking av klær).

Tilstanden til filtrene er avgjørende for hvor godt luftbehandlingen virker. Skitne filtre hindrer luftstrømmen og reduserer luftstrømmene dramatisk. Pass på å bytte filtre regelmessig. Panelfiltre skal skiftes hver 3.-4. måned, kasett- og posefiltre hver 6. måned. Det er også nyttig å kontrollere at luftristen på utsiden er fri for snø og løv.


22. Returnerer den roterende varmeveksleren fukt og kan luftfuktigheten innendørs bli for høy?

Den standard roterende varmeveksleren som er i alle Exvents produkter, overfører noe av fuktigheten i avtrekksluften til den friske uteluften bare når utetemperaturen er under frysepunktet. Ofte er dette en ønsket funksjon fordi luftfuktigheten innendørs kan bli for tørr når det er kaldt ute. Når luftstrømmene er korrekt dimensjonert for huset, vil ikke luftfuktigheten innendørs bli for høy. Hvis fuktbelastningen er for høy på grunn av omfattende dusjbruk eller mye tørking av klær, kan det være lurt å passe på at funksjonen for fuktighetsforsterkning (standard på MD- og eWind-modeller, valgfritt for EC-modeller) er aktivert.