Inneklima

Hva er ren inneluft og et rent inneklima?

For oss er inneluften et omfattende begrep, og vi snakker også om inneklima. Inneklimaet omfatter for eksempel temperaturen, luftfuktigheten, karbondioksidnivået og lydmiljøet.

Inneklimaet er godt når du ikke merker det . Et godt inneklima kan man verken se, lukte, smake, høre eller kjenne. Inneklimaet er fullkomment når du ikke legger merke til det i det hele tatt.

Et godt inneklima har stor betydning for vår velvære. Vi tilbringer mesteparten av tiden vår innendørs hjemme, på jobben eller på skolen.

Dårlig inneluft

Man merker vanligvis dårlig inneluft når man kommer inn i rommet. Tegn på dårlig inneluft er for eksempel:

  • ubehagelig lukt
  • innestengt luft
  • for høyt karbondioksidinnhold
  • trekk
  • for høy eller for lav innendørstemperatur

Dårlig inneluft kan forårsake mange ulike symptomer, som luftveisproblemer, øyeirritasjon, hodepine og tretthet. Som oftest er det barn, eldre og personer som er utsatt for luftveisproblemer som lider mest av et dårlig inneklima. Dårlig inneluft kan føre til alvorlige problemer for følsomme personer. Med tanke på trivselen i boligen er inneluften svært viktig.

Et godt inneklima er sunt både for materialene i huset og for brukerne. Det er ikke for tørt og ikke for fuktig.

Ble du interessert? Les mer om klimaanlegg.

Valikko