Hva menes med et godt inneklima?

Siden vi tilbringer nesten all vår tid innendørs vil et godt inneklima ha stor betydning for vår helse og velvære.

Dessverre er det ikke så lett å få til i praksis. Begrepet inneklima omfatter tross alt både temperatur, luftfuktighet, karbondioksidnivå og lydmiljø.

Dette kompliseres også av du verken kan se, lukte, smake, høre eller kjenne et godt inneklima. Inneklimaet er altså fullkomment når du ikke legger merke til det i det hele tatt, og det betyr at du må lære deg å se etter det som ødelegger inneklimaet.

Dårlig inneluft

Det man derimot raskt merker er dårlig inneluft, spesielt når man kommer rett inn i rommet. Tegn på dårlig inneluft er for eksempel:

  • ubehagelig lukt
  • innestengt luft
  • for høyt karbondioksidinnhold
  • trekk
  • for høy eller for lav innendørstemperatur

Dårlig inneluft kan forårsake mange ulike symptomer, men de vanligste er luftveisproblemer, øyeirritasjon, hodepine og tretthet.

Med tanke på trivselen i boligen er altså inneluften svært viktig, og det er dessverre et faktum at dårlig inneluft kan føre til alvorlige problemer for barn, eldre, og personer som allerede har luftveisproblemer.

Et godt inneklima er sunt både for materialene i huset og for brukerne. Det er ikke for tørt og ikke for fuktig.

Ble du interessert? Les mer om klimaanlegg.