Moderne ventilasjon

Automatiske klimaanlegg og ventilasjon

Det som betegner en behagelig ventilasjon, er at inneklimaet er sunt og har en jevn kvalitet – helt uavhengig av været ute og forholdene inne. Vi har detaljerte kunnskaper om sunn inneluft, energieffektivitet samt effektiv varmegjenvinning. Avanserte klimaanlegg til hus i forskjellige størrelser har vært kjernen i virksomheten vår helt fra 1983.

Ventilasjonen i en bygning er basert på trykkforskjell, som enten gjennomføres automatisk eller med naturlig ventilasjon ved hjelp av temperatur og vind. Naturlig ventilasjon har flere utfordringer: den er avhengig av været, tilluften blir ikke renset og varmen forsvinner ut sammen med fraluften.

Et automatisk klimaanlegg og ventilasjon garanterer et behagelig inneklima.

Ved ventilasjon med til- og fraluft blåser vi tilluften inn i bygningen automatisk. Vi kan filtrere og behandle luften effektivt, og vi gjenvinner varmen fra fraluften. Dette er en energieffektiv metode.

Bak energieffektiviteten ligger det et innovativt varmegjenvinningssystem som er basert på en roterende varmeveksler. Når vi kombinerer dette med varmepumpeteknikken, kommer vi opp i en årlig virkningsgrad på over 90 %.

Fordelene med den gode Exvent-ventilasjonen:

Sunnhet

  • Inneklimaet er friskt og filtrert.
  • Bygningen er frisk og fri for sopp.
  • Den roterende varmeveksleren returnerer fuktigheten til unneluften om vinteren og holder funktnivået i inneklimaet på et nivå som er sunt både for bygningen og brukerne.

Behagelig inneklima

  • Ved å varme opp eller kjøle ned luften som blåses inn i bygningen får man en passe temperatur på inneklimaet.
  • Ved å justere fuktighetsnivået i inneklimaet kan man også oppnå behagelige innendørsforhold på varme sommerdager eller ved fuktig vær.

Energieffektivitet

  • Den roterende varmeveksleren er egentlig svært energieffektiv i seg selv, men i løsningen sammen med en varmepumpe er energieffektiviteten helt uten sidestykke. All overflødig energi som ikke blir brukt, kan utnyttes ved hjelp av Aqua-enheten og energibussfunksjonen.
  • Avkjølingen om sommeren med den roterende varmeveksleren reduserer avkjølingskostnadene.
  • Investeringens karbonavtrykk er lite og tilbakebetalingstiden er kort.

Ble du interessert? Les mer og sjekk hvilken modell som passer for deg.

Valikko