Trender innen ventilasjon

Nye trender innen ventilasjon

Alltid det beste inneklimaet

Et godt inneklima er en av de viktigste faktorene som påvirker helsen, komforten og arbeidseffektiviteten.

På eiendomsmarkedet er et godt inneklima en viktig konkurransefaktor.

Effektiv ventilasjon alene kan ikke garantere et godt inneklima. Muligheten til å styre inneklimaet forventes stadig oftere i lokaler uansett størrelse.

Luftbehandlinger ser ut til å være en standardfunksjon i nesten alle nye biler for tiden. Hvorfor ikke i alle hjem eller på alle arbeidsplasser!

En ny måte å tenke på: Desentralisert ventilasjon

I store eiendommer blir ventilasjonen best med flere mindre enheter i stedet for én stor enhet. Det blir praktisk å styre inneklimaet i flere seksjoner.

Fordelene for huseieren, brukeren og vedlikeholdsselskapet:

  • Styringen og justeringen av ventilasjonen til en eiendom er enklere, fordi
    hver seksjon kan reguleres uavhengig av de andre.
  • Mindre risiko involvert ved vedlikeholdsarbeid og funksjonsfeil: Når det utføres service på én enhet, er de andre fremdeles i drift.

Fordeler for alle parter i et prosjekt under installasjonsfasen:
Kanaler, isolasjon og kanalseksjoner, som er enklere å implementere og rimeligere
enklere og raskere installasjon, selv på krevende renovasjonsanlegg
besparelser totalt

Valikko