Planlegging av ventilasjon

Ventilasjonsdesign krever enestående ferdigheter og kompetanse. Det er ikke nok å kun mestre det grunnleggende og kjenne til regelverket. Hver bygning er forskjellig, og beboernes behov og ønsker er unike. Ingen enkelt løsning kan derfor kopieres helt likt i et annet byggeområde. HVAC-designeren må være en fagkyndig med lang erfaring på sitt område.

En god HVAC-designer tar utgangspunkt i behovene til bygningens sluttbruker (arbeidstakere eller beboere), og kan kartlegge spørsmålene og informasjon som kreves for å angi inneklimaets kvalitetsnivå, selv uten å få dem direkte fra beboerne eller andre sluttbrukere. HVAC-designeren må være en god intervjuer og menneskekjenner.

Under utviklingen av ventilasjonssystemet for et næringsbygg er en god HVAC-designer kjent med bygningens fremtidige bruk, slik at han/hun kan ta hensyn til og forutsi utfordringene ved bruk av ventilasjon, selv under skiftende forhold. Designeren må også være oppmerksom på noen spesielle utfordringer ved utforming av renrom eller rom med nøyaktig kontrollert klimaanlegg til f.eks. museer, kunstgallerier, farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og laboratorier. HVAC-designeren må være en spesialist på alle områder.

En god HVAC-designer har også en del kjennskap til bygningsfysikk og fuktighetens adferd i ulike strukturer og byggevarer, samt andre egenskaper som påvirker inneklimaets kvalitet. HVAC-designeren må også være en bygningstekniker og byggeleder.

En god HVAC-designer er kjent med kravene til energieffektivitet, men forstår også menneskelig adferd. Det fullstendige systemet må også fungere skikkelig selv når sluttbrukeren ikke helt forstår, eller ønsker å lære noe om, systemets drift. HVAC-designeren må være en energispesialist og adferdsekspert.

Under utformingen av ventilasjonssystemet for en bolig er en god HVAC-designer først og fremst en beboer. Designeren tar også høyde for skiftende livssituasjoner, utvidede familier, plutselig økende fuktbelastninger på grunn av idrettsaktiviteter (eller tenåringer), kjæledyr, akvarier og et stort antall potteplanter. HVAC-designeren må være en spesialist i hvordan folk lever sine liv.

Folk blir vant til veldig mye. Hvis noen har bodd i et hjem med dårlig inneklima, vet de kanskje ikke at det finnes et bedre alternativ. Det er da HVAC-designeren kommer på banen og opplyser hver enkelt beboer og arbeidstaker om hva de har krav på: god inneluft. En god HVAC-designer er en ekte inneklima-superhelt!

Valikko