Planlegging av ventilasjon

Ventilasjonsdesign krever solid kompetanse fordi hver eneste bygning er forskjellig, og de ulike beboernes behov og ønsker alltid vil variere.

En ventilasjonsdesigner (= HVAC-designer) må derfor være en fagkyndig med lang erfaring på sitt område.

Hvordan jobber en HVAC-designer?

HVAC-designeren må være en god intervjuer og menneskekjenner.

Som HVAC-designer må du nemlig ta utgangspunkt i behovene til bygningens sluttbruker (arbeidstakere eller beboere), og kunne stille de rette spørsmålene for å angi inneklimaets kvalitetsnivå.

Næringsbygg

En god HVAC-designer må også ta hensyn til bygningens fremtidige bruk, slik at ventilasjon vil være tilstrekkelig om behovene endrer seg. I tillegg må det selvsagt tas høyde for spesielle utfordringer i bygget, for eksempel renrom eller rom med nøyaktig kontrollert klimaanlegg som f.eks. museer, kunstgallerier, farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og laboratorier.

En god HVAC-designer har naturligvis også kjennskap til bygningsfysikk og fuktighetens adferd i ulike strukturer og byggevarer, samt andre egenskaper som påvirker inneklimaets kvalitet. HVAC-designeren bør altså være en bygningstekniker og byggeleder.

En god HVAC-designer er kjent med kravene til energieffektivitet, men forstår også menneskelig adferd. Det fullstendige systemet må også fungere skikkelig selv når sluttbrukeren ikke helt forstår, eller ønsker å lære noe om, systemets drift. HVAC-designeren må være en energispesialist og adferdsekspert.

Private boliger

Under utformingen av ventilasjonssystemet for en bolig er en god HVAC-designer først og fremst en beboer. Designeren tar også høyde for skiftende livssituasjoner, utvidede familier, plutselig økende fuktbelastninger på grunn av idrettsaktiviteter (eller tenåringer), kjæledyr, akvarier og et stort antall potteplanter. HVAC-designeren må være en spesialist i hvordan folk lever sine liv.

Folk blir vant til veldig mye. Hvis noen har bodd i et hjem med dårlig inneklima, vet de kanskje ikke at det finnes et bedre alternativ. Det er da HVAC-designeren kommer på banen og opplyser hver enkelt beboer og arbeidstaker om hva de har krav på: god inneluft. En god HVAC-designer er en ekte inneklima-superhelt!