Styring

Innendørs klimastyring er enkelt og morsomt

Det beste ventilasjonssystemet er det du ikke legger merke til. Du trenger ikke ta hensyn til det i det hele tatt. Systemet reagerer automatisk på endringer i inne- og uteforholdene uten at du trenger å tenke på det. Inneforholdene opprettholdes konstant på et komfortabelt og passende nivå.

Exvent produserer en rekke forskjellige kontrollsystemer. Velg det som passer din families behov best.

Exvent eAir – like enkelt som å puste


Det smarte Exvent eAir-systemet oppfyller behovene til den mest krevende inneklimastyringen og er ekstremt enkel å bruke. Ventilasjonen styres gjennom et visuelt rent berøringspanel gjennom forhåndsinnstilte scenarioer som Hjemme og Borte. Hjemme- og bortefunksjonene er de du trenger oftest. Andre funksjoner er øko- og stille-modusene som reduserer energiforbruket og reduserer driftsstøyen.

Systemet viser enten daglig eller ukentlig måledata. Trendene er også enkle å eksportere til Excel. Styringen er utstyrt med en praktisk tidsfunksjon for å programmere scenarioene i henhold til din timeplan. Enheten kan tidsinnstilles etter uke og år

Du kan også styre hjemmets ventilasjon eksternt via internett. eAir-webgrensesnittet (gratis) er inkludert i leveransen.

Prøv eAir Web -grensesnitt!
Serienummer: 2013000001
PIN-kode: 12345

Exvent eWind – enkelt og moderat priset styring


Exvent har introdusert en ny, brukervennlig og moderat priset styring for dets ventilasjonsenheter. Styringen kontrolleres og justeres via det stilfulle og intuitive eWind-kontrollpanelet.

Den nye eWind-styringen er tilgjengelig for alle Exvent-ventilasjonsenheter, bortsett fra de største Pallas-maskinene.

eWind er en ekstremt allsidig løsning som kan kontrollere og justere inneklimaet på en rekke måter. Fuktighetsforsterkning er en innebygd funksjon. Automatiseringen kontrollerer også oppvarmings- og avkjølingsløsningene til Exvents ventilasjonssystemer; som væskebaserte varmespiraler og kjølerør i jordkretsen.

Exvents eWind-styring kan også kobles til åpen bygning-automatisering. Systemet kan utstyres med KNX og Modbus RTU-busskontroll som et alternativ.

Exvent ECC – mer fleksibel hverdag

ECE_paneeli_2011_2ECC-styring er det grunnleggende styresystemet designet for Exvent ventilasjonsenheter. Systemet tar hånd om den grunnleggende styringen av inneklimaet på en enkel og praktisk måte.

ECC-betjeningspanelet er tydelig, enkelt og lett å forstå. Vifteeffekten kan justeres ved hjelp av en firetrinns skala. Du kan slå varmegjenvinningen på og av og justere elektrisk etteroppvarming på en firetrinns skala. Panelet har også en indikatorlampe for funksjonsfeil og servicebehov. Så enkelt er det.

Sammenligning tabell

eAir
eAir
eWind
eWind
ViftehastighetsinnstillingerGjennom driftsmoduserFiretrinns
Innstilt verdi for tilluftens temperatur
Kontroll av elektrisk ettervarmer
Overtrykksmodus
Alarm og vedlikeholdspåminnelse
Fuktighetsforsterkning
Mulighet til å koble to paneler til én enhet
KjølegjenvinningAutomatiskAutomatisk
KNX-tilkoblingsmulighet
Visning av oppstartsparametre
På/av-kontroll for CHG-saltvannspumpe
På/av-kontroll for GWC-spjeldmotor
Styring av treveis ventilmotor for CHH-spole
Bruk av saltvannspumper under ventemodus
Bruk av HRW under ventemodus
Ekstern terminalenhet (RTU) for Modbus
Modbus TCP/IP
Trinnløs kontroll av varmegjenvinning
Styring av spjeldmotorer
Styring av elektrisk forvarmer
Styring av forvarmer/kjøler for vann
Styring av varmtvannsbereder
Øko-modus
Styring av vannkjøler
Forsterkningsfunksjon
Visning av målinger
Karbondioksidforsterkning
Tidsprogrammer
Sommernattkjøling
Temperaturforsterkning
Kompensering for vifte/sentralstøvsuger
Modus for konstant kanaltrykk
Brukergrensesnitt for Internett
Tidsutsettelsesmodus
Installasjonsveiviser

Denne funksjonen er alltid inkludert

Denne funksjonen er tilgjengelig ved bruk av ekstrautstyr

Valikko