Styring

Innendørs klimastyring er enkelt og morsomt

Det beste ventilasjonssystemet er det du ikke legger merke til. Du trenger ikke ta hensyn til det i det hele tatt. Systemet reagerer automatisk på endringer i inne- og uteforholdene uten at du trenger å tenke på det. Inneforholdene opprettholdes konstant på et komfortabelt og passende nivå.

Exvent produserer en rekke forskjellige kontrollsystemer. Velg det som passer din families behov best.

Exvent eAir – like enkelt som å puste


Det smarte Exvent eAir-systemet oppfyller behovene til den mest krevende inneklimastyringen og er ekstremt enkel å bruke. Ventilasjonen styres gjennom et visuelt rent berøringspanel gjennom forhåndsinnstilte scenarioer som Hjemme og Borte. Hjemme- og bortefunksjonene er de du trenger oftest. Andre funksjoner er øko- og stille-modusene som reduserer energiforbruket og reduserer driftsstøyen.

Systemet viser enten daglig eller ukentlig måledata. Trendene er også enkle å eksportere til Excel. Styringen er utstyrt med en praktisk tidsfunksjon for å programmere scenarioene i henhold til din timeplan. Enheten kan tidsinnstilles etter uke og år

Du kan også styre hjemmets ventilasjon eksternt via internett. eAir-webgrensesnittet (gratis) er inkludert i leveransen.

Prøv eAir Web -grensesnitt!
Serienummer: 2013000001
PIN-kode: 12345

Exvent eWind – enkelt og moderat priset styring


Exvent har introdusert en ny, brukervennlig og moderat priset styring for dets ventilasjonsenheter. Styringen kontrolleres og justeres via det stilfulle og intuitive eWind-kontrollpanelet.

Den nye eWind-styringen er tilgjengelig for alle Exvent-ventilasjonsenheter, bortsett fra de største Pallas-maskinene.

eWind er en ekstremt allsidig løsning som kan kontrollere og justere inneklimaet på en rekke måter. Fuktighetsforsterkning er en innebygd funksjon. Automatiseringen kontrollerer også oppvarmings- og avkjølingsløsningene til Exvents ventilasjonssystemer; som væskebaserte varmespiraler og kjølerør i jordkretsen.

Exvents eWind-styring kan også kobles til åpen bygning-automatisering. Systemet kan utstyres med KNX og Modbus RTU-busskontroll som et alternativ.

Sammenligning tabell

eAir
eAir
eWind
eWind
ViftehastighetsinnstillingerGjennom driftsmoduserFiretrinns
Innstilt verdi for tilluftens temperatur
Kontroll av elektrisk ettervarmer
Overtrykksmodus
Alarm og vedlikeholdspåminnelse
Fuktighetsforsterkning
Mulighet til å koble to paneler til én enhet
KjølegjenvinningAutomatiskAutomatisk
KNX-tilkoblingsmulighet
Visning av oppstartsparametre
På/av-kontroll for CHG-saltvannspumpe
På/av-kontroll for GWC-spjeldmotor
Styring av treveis ventilmotor for CHH-spole
Bruk av saltvannspumper under ventemodus
Bruk av HRW under ventemodus
Ekstern terminalenhet (RTU) for Modbus
Modbus TCP/IP
Trinnløs kontroll av varmegjenvinning
Styring av spjeldmotorer
Styring av elektrisk forvarmer
Styring av forvarmer/kjøler for vann
Styring av varmtvannsbereder
Øko-modus
Styring av vannkjøler
Forsterkningsfunksjon
Visning av målinger
Karbondioksidforsterkning
Tidsprogrammer
Sommernattkjøling
Temperaturforsterkning
Kompensering for vifte/sentralstøvsuger
Modus for konstant kanaltrykk
Brukergrensesnitt for Internett
Tidsutsettelsesmodus
Installasjonsveiviser

Denne funksjonen er alltid inkludert

Denne funksjonen er tilgjengelig ved bruk av ekstrautstyr