Kravet til innvendig bod er fjernet!

De nye reglene i TEK17 skal gjøre det enklere og billigere å bygge nye boliger. Men hva betyr det egentlig for deg?

Skal du bygge bolig må du ikke bare forholde deg til byggereglene i Plan- og Bygningsloven, du må også forholde deg til de nye tekniske kravene til byggverk i TEK17, som trådte i kraft 1. juli.

Har du allerede nå fått panikk over at det har kommet nye krav? Da kan vi berolige deg med at det heldigvis fins overgangsregler. Spesielt er det verdt å merke seg at tiltakshaver kan velge om de vil forholde  seg til TEK10 eller TEK17, så lenge søknaden er mottatt av kommunen før 1. januar 2019.

Siden de nye kravene i TEK17 innebærer en forenkling fra den gamle TEK10, gjelder det imidlertid å velge leverandører og håndverkere som har fått med seg de nye reglene. Det kan du nemlig spare både tid og penger på.

Hva var meningen med TEK17?

Målet med TEK17 var ikke bare å gjøre byggekravene tydeligere og enklere å forstå. I følge kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal de også kunne føre til at byggeprisen på leiligheter går ned med mellom 100.000 og 130.000 kroner.

Her er de viktigste endringene i TEK17.

LES MER: Her er varmepumpe du verken ser eller hører!

Krav om innvendig bod fjernes

I henhold til TEK10 var det et krav om at alle boenheter hadde en innvendig bod på minimum 3 kvadratmeter. Som om ikke det var nok, var det også presisert i veiledningen at skap ikke ble godtatt som bod.

I TEK17 er derimot disse vilkårene fjernet. Nå heter det ganske enkelt at boenheten skal ha «tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat», og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tidligere uttalt at dette vil kunne gi en redusert kostnad på rundt 60.000 kroner per boenhet.

For utbyggere og kjøpere gir det likevel noen konsekvenser du bør være klar over.

– Siden alle boenheter var pålagt å ha en bod, ble de erfaringsmessig brukt til å installere teknisk utstyr, som for eksempel sikringsskap og ventilasjonsaggregater, sier Sonja Häggman, markedssjef i Exvent. Men selv om den dedikerte plassen til et «teknisk rom» forsvinner, må man jo fortsatt ha plass til det nødvendige utstyret.

–  TEK17 har derfor gjort at vi som produsenter har måttet tenke nytt, og tilby produkter som bedre utnytter plassen i boligene som vil bli bygget framover, sier Häggman.

– Vi i Exvent har allerede utviklet et produkt som er spesielt tilpasset TEK17. Lanseringen skjer på Bygg Reis Deg-messen i oktober, men allerede nå kan jeg love deg at vi har et produkt som kommer til å vekke oppsikt blant alle som er opptatt av energieffektiv ventilasjon på minst mulig plass.

Downsizing er jo spennende, men dere har vel ikke glemt at større boenheter fortsatt vil ha behov for store tekniske rom?

– Nei, selvsagt ikke. Det er viktig å huske på at TEK17 er en minimumsstandard man må følge. Derfor har vi også produkter som dekker alle behov og boligtyper, sier Häggman.

Andre endringer i TEK17:

  • For leiligheter under 50 kvadrameter blir størrelsen på sportsbod halvert fra 5 til 2,5 kvadratmeter. Estimert redusert byggekostnad er opp mot 30.000 per boenhet.
  • Ikke lenger krav til dobbel rekkverk i rampe, trapp og fellesgang
  • Plass til rullestol: Her kan utbygger nå velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,3 x 1,8 meter, eller en snusirkel på 1,50 i diameter. Estimert redusert kostnad er 35.000 per boenhet.