Exvents iSLa-applikasjon er utvidet med en installasjonsdel

I april lanserte Exvent iSLa, en mobilapplikasjon som styrer ventilasjonsaggregater. Den erstatter gradvis fullstendig de separate kontrollpanelene som følger med aggregaten. I oktober ferdigstilles iSLa-applikasjonen med forventet del for installatører.

iSLa følger opp meldinger og overvåker aggregatet uavhengig av hvor du befinner deg. Fra brukerens synspunkt er det praktisk at justeringene av ventilasjonen nå kan gjøres eksternt. Hjemmemodus kan for eksempel enkelt aktiveres før du kommer tilbake, slik at inneklimaet blir behagelig umiddelbart ved ankomst.

Installasjons- og vedlikeholdspersonell vil i fremtiden kunne implementere og fjernovervåke ventilasjonsaggregater, noe som vil spare både kjørekilometer og muliggjøre raskere kundeservice. Fjernstyring fører også med seg positive miljøeffekter, da behovet for komponenter bestilt fra Asia og mengden plastavfall avtar.

APPLIKATIONEN ER ENKEL Å BRUKE

iSLa-applikasjonen kan lastes ned fra appbutikkene Google Play og AppStore.

Eier av ventilasjonsaggregater

  • Eiere av ventilasjonsaggregater trenger ikke gjøre noe ved overgangen
  • Applikasjonen kan aktiveres på de fleste aggregat, men det er ikke nødvendig
  • Wi-Fi-modulen som trengs for igangkjøring kan bestilles fra Exvents nettbutikk på webshop.enervent.com/no
  • Støtte og reservedelsforsyning til kontrollpanelene vil fortsette i mange år fremover

Profesjonelle

  • Tilgang til installasjonsdelen beregnet for installatører er alltid forespurt i applikasjonen. Merk! Søknadsbehandlingen tar 1–3 dager.
  • Mer detaljerte instruksjoner er tilgjengelig på Exvents nettside

Kontakt oss og spør mer om IsLa-applikasjonen eller Exvent-aggregater. Du kan kontakte selgeren i ditt område eller vår kundeservice:

+47 671 05 500, post@exvent.no

 

Enervent zehnders serviceteam løser spesielle situasjoner

Ventilasjonsaggregat fungerer vanligvis uavhengig. Når alt fungerer, merker du ikke engang deres eksistens. Aggregatets livssyklus er imidlertid lang og noen ganger er det nødvendig med hjelp fra en kompetent servicetekniker.

Våre pålitelige teknikere Oscar Husman og Robert Kristén håndterer blant annet alle spesielle situasjoner og er involvert i opplæring av partnerbedrifter i både Finland og andre land.

Oscar og Robert kjenner Enervents ulike aggregatmodeller ut og inn. Begge har hele 17 år i selskapets tjeneste og har akkumulert et firesifret antall servicebesøk i finske hjem. Sjelden, om noen gang, oppstår det et problem som de ikke kan løse.

Det beste er kundene og arbeidsmiljøet

Oscar og Robert trives med både sine egne oppgaver og Enervent. Robert bekrefter at ingen arbeidsdager er like og at det alltid er hyggelig å møte kunder «live». På samme måte takker Oscar det gode arbeidsmiljøet. Serviceteknikerne på kontoret og i felten kommer godt overens og har et godt samarbeid når de løser komplekse problemer sammen.

– Når det gjelder ventilasjon kan man tro at sommeren er den travleste tiden for oss serviceteknikere, men det er motsatt. Enervent ventilasjonsaggregater har roterende varmevekslere som vanligvis ikke brukes om sommeren. Vedlikeholdsbehov merkes oftere i de kaldere månedene, sier Robert Kristén.

Oscar Husman minner om at utstyret i Finland er av høy kvalitet fordi bygningsteknikk og ventilasjonsplanlegging er regulert.

– Min stillingsbeskrivelse inkluderer opplæring av teknikere og installatører i andre land også. Heldigvis følges byggeforskrifter og standarddeler brukes i aggregatene i vårt hovedmarked, de nordiske landene.

Oscars og Roberts utstyrskunnskap trengs også fra tid til annen på lageret når distribusjonen av reservedeler har økt med etableringen av nettbutikken. Reservedeler til de ulike aggregatmodellene monteres og ferdigstilles i Borgå før levering.

Hva er de vanligste årsakene til et vedlikeholdsbesøk?

Ventilasjonsaggregatene er designet for flere tiår med bruk. Av hensyn til garantien skal installasjon og igangkjøring alltid utføres av en kompetent og teknisk dyktig fagperson. Dette sikrer at aggregatet fungerer riktig fra starten.

Serviceteamet minner oss om at filtre er det viktigste evedlikeholdstiltaket. Hvis du glemmer å bytte dem, vil det føre til feil på aggregatet og serviceteknikere må tilkalles.

I den eldre enheten må også enkelte slitedeler skiftes ut. Styremodifikasjonspakke er en funksjonell løsning for å forlenge levetiden til aggregatet når du ikke ønsker å erstatte den med en helt ny ennå. Dusinvis av pakker er tilgjengelige, og innholdet avhenger av den samlede modellen.

Vedlikehold hvor som helst

I tillegg til eget serviceteam har Enervent Zehnder et partnernettverk i Norden. For eksempel er det rundt 10 erfarne vedlikeholdsselskaper i Norge, hvis representanter vi trener regelmessig. I spesielle situasjoner og når det trengs, reiser Oscar og Robert for å hjelpe dem.

Spørsmål? Vår tekniske støtte veileder og gir råd: service@enervent.com.

God inneluft tilhører alle

Administrerende direktør Mervi Ahola leder Finnish Indoor Air Association, som aktivt har delt informasjon i Finland i over 30 år. Et godt inneklima er summen av mange faktorer, og det drives stadig ny universitetsforskning på temaet. Foreningen er et viktig bindeledd for å øke dialogen mellom forskere i byggebransjen og de som trenger informasjon.

I de nordiske landene har kravnivået i byggeforskriftene tradisjonelt vært høyere enn i resten av Europa. For eksempel, i Finland, inneholder de også minimumskrav for ventilasjonsluftmengden til bygninger. Det er faktisk vanskeligere å verifisere implementeringen av praksisen.

VVS-feltet er en kombinasjon av teknologi og nærhet til mennesker

Mervi Ahola i den finske inneluftforeningen har praktisk talt jobbet med inneluftkvalitet gjennom hele sin arbeidskarriere. Vi ba henne fortelle oss hvem som har ansvaret for god inneluft. I begynnelsen av intervjuet er det interessant å høre hva som gjorde at hun spesifikt valgte Master of Science i VVS-studier.

– I starten var jeg interessert i kombinasjonen av teknologi og nærhet til mennesker. Inneluften er praktisk talt på sitt beste når du ikke en gang legger merke til det. I dette tilfellet bringer den menneskelige innflytelsen og den ervervede erfaringen og kunnskapen en annen dimensjon til teknologien.

– Når temaet diskuteres, er det greit å først verifisere hva som menes med ulike begreper. Når man snakker om inneluftkvalitet, inkluderer det automatisk mulige forurensninger. I tillegg til renslighet inkluderer inneklimaet også termiske forhold. Tilsvarende dekker innemiljøet også lys og akustikk i tillegg til ovennevnte, utdyper Ahola.

Hun understreker samtidig at ventilasjon spiller en vesentlig rolle for å skape god inneluft, men vel så viktig er tilstanden til bygningenes konstruksjoner og vedlikehold gjennom livssyklusen.

Hvem tar ansvar for inneluften?

I offentlig diskusjon blir inneluftkvalitet lett tatt opp i forbindelse med problemer som muggskadde bygninger.

– Dette er et emosjonelt tema og artikler som får synlighet i media/sosiale medier påvirker også opinionen. Når det gjelder beste praksis, skiller det folk tydelig. Vårt mål i foreningen er å produsere faktabasert informasjon for å understøtte løsninger. I dag helt ned til forbrukernivå.

Ahola minner om at foreningen driver upartisk og har nettverk med mange ulike organisasjoner, næringslivet og myndigheter. Universitetsforskare i byggebransjen samt praktiske fagfolk i eiendomsforvaltning er representert i foreningens styre.

– Ja, god inneluft er en sak for alle parter i eiendommens livsløp, men til syvende og sist er det grunneiers ansvar. Ansvaret starter tross alt hos kunden, med andre ord hva slags kvalitetsnivå som kreves. Og derfra renner det til pultene til arkitekten og VVS-designeren og videre til entreprenøren. Etter bygging er det viktig at vesentlig informasjon om eiendommen overføres til vedlikehold, som har som oppgave å sørge for at forholdene holder seg gode også under bruk. I hele kjeden er det behov for kommunikasjon mellom partene. Hvis det gjøres feil i byggefasen, eller riktig utstyr er installert feil, kan man ikke oppnå suksess, oppsummerer Mervi Ahola.

Ahola vektlegger hele kjedens ansvar likt. Selv den siste i kjeden, dvs. brukeren av eiendommen bærer sin del av ansvaret.

– Livsstilen til brukerne og beboerne i lokalene påvirker naturligvis kvaliteten på inneluften. I tillegg kan det å neglisjere vedlikeholdstiltak og nødvendig vedlikehold raskt ødelegge en godt planlagt og bygget helhet.

Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate (FISIAQ) er en ideell forening som fremmer arbeidet for et sunt og behagelig inneklima. Foreningen gir informasjon fra forskning til praksis og utdanner brukere og eiere av bygninger for å opprettholde et godt inneklima. FISIAQ ble grunnlagt i 1990 og arrangerte inneluftkonferansen i 1993.

Nye ansatte på hovedkontoret i Finland presenterer seg

Johan Kaurila begynte som innkjøps- og logistikksjef i mai. Nicolina Mickelsson har forsterket økonomiteamet siden august. Vi ba dem fortelle hvordan de første ukene og månedene har gått i ventilasjonsaggregatenes verden.

Johan Kaurila (M.Sc.), leverandør- og logistikksjef

– Før Enervent jobbet jeg 11 år i ulike stillinger i et selskap som leverer oljevern og miljøløsninger globalt. Også der hadde jeg ansvar for blant annet prosjekter knyttet til logistikk og lager. Selv om jeg trivdes godt, er mer enn ti år hos samme arbeidsgiver ganske lang tid. Hos Enervent var jeg fremfor alt interessert i muligheten til å teste nye utfordringer på et helt annet felt enn tidligere.

– Min nåværende stillingsbeskrivelse inkluderer kontakt og tilbud på nye og alternative leverandører, samt ansvaret for å tegne og utvikle logistikkvirksomheten. Jeg har studert økonomi, supply chain management og logistikk, så jeg er på rett felt. Jeg har også studert til idrettsinstruktør ved en høyskole, noe som betyr at jeg også har jobbet med ulike ting knyttet til trening og velvære. I fritiden gir idretten en viktig motvekt til jobben.

– De første månedene har gått bra! Spesielt det pågående SAP-prosjektet har holdt meg opptatt, og jeg lærer mye nye ting og metoder i det også. Enervent har et flott team og fra dag én følte jeg meg som en del av huset.

Johan rapporterer til Mikael Karlsson, som er ansvarlig for forsyningskjeden.

Nicolina Mickelsson (M.Sc.), finanskontrollør

– Min stillingsbeskrivelse er bred. Jeg har blant annet ansvar for selskapets eksterne og interne rapportering. I tillegg til det vil jeg også være ansvarlig for konsernrapporteringen til vårt norske søsterselskap Exvent AS. Jeg rakk å jobbe innen revisjon i mer enn 10 år, hvorav de siste 8 årene som KHT-revisor (en finsk revisoreksamen) i hovedstadsregionen. Nå får jeg se hvordan det er å jobbe «på den andre siden av bordet».

– Enervent interesserte meg fordi den kombinerer mange ting. Det er viktig for meg å jobbe for et selskap jeg tror på produktene deres. Jeg lærte om løsninger knyttet til god inneluft da vi bygde huset vårt. Vi valgte et Enervent ventilasjonsaggregat, så merket var allerede kjent. Arbeidsoppgavene er allsidige, og det internasjonale eierskapet gjør stillingsbeskrivelsen enda bredere. Beliggenheten er selvsagt også perfekt for en Borgåboer.

– De første ukene har gått bra, og alle har vært veldig hyggelige. Selv om jeg bare har vært her noen uker, føler jeg meg allerede som en del av gruppen. Jeg hadde hørt at det beste med Enervent er de hyggelige menneskene og den gode lagånden, og det stemmer.

Nicolina rapporterer til Monica Strandell, som er ansvarlig for økonomi og HR.