Mikael Karlsson er ansvarlig for Enervent Zehnders leverandørkjede fra 1. juni

Mikael Karlsson (M.Sc., MBA) har blitt utnevnt til Head of Supply Chain siden begynnelsen av juni. Han er også fortsatt ansvarlig for selskapets produktutvikling.

Mikael er mangeårig ansatt i Enervent Zehnder og begynte i selskapet etter studiene i 2005. I løpet av karrieren har han hatt ulike stillinger, som elektrodesigner, laboratorietester og ulike produktutviklingsansvar, inkludert prosjektleder. I 2016 fikk Mikael hovedansvar for Enervent Zehnders produktutvikling og ble utnevnt til medlem av ledergruppen. I juni ble ansvarsområdet i tillegg til ovennevnte utvidet til å dekke hele selskapets leverandørkjede (innkjøp – produksjon – logistikk).

– Det har vært flott å være med i ulike roller for å påvirke utviklingen av ventilasjonsteknologi. Jeg begynte å jobbe som elektriker om sommeren og har jevnlig fått nye og interessante jobber av min arbeidsgiver, noe som har vært en sterk motivator. I løpet av denne tiden har selskapet skiftet eiere, produktutvalget er utviklet og markedet har blitt mer internasjonalt, men lagånden har holdt seg utmerket i alle endringer, sier Mikael Karlsson.

– Den nye rollen gir sine egne utfordringer. Vi er også påvirket av utviklingen i råvarekostnader og tilgjengelighetsproblemer. Vi konkurrerer med store industrier om de samme partiene med materiale, bemerker han.

Enervent Zehnders produkter selges under merket Exvent i Norge.

Mikael Karlsson rapporterer til administrerende direktør Thomas Söderholm.