Exvent avslutter Pegasos Cooler -modellene

Exvent avslutter produksjonen og salget av Cooler-modellene. Cooler-modellene erstattes av Pegasos HP eAir-aggregatene. Siste dato for bestilling av Cooler-produkter er 1. oktober 2016.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Ensto Exvent AS tel  +47 33 47 12 45 eller sende en e-post til exvent@ensto.com.

Produkter som avsluttes:

Produktnummer Produktnavn
P062130011 Exvent Pegasos MDE-CO
P062130111 Exvent Pegasos XL MDE-CO
P062130013 Exvent Pegasos MDW-CO
P062100113 Exvent Pegasos XL MDW-CO

End-of-life milepælplan:

Milepæl Definisjon Dato
End-of-life-annonsering Utstedelsesdato for End-of-life-annonsering 23. juni 2016
Avvikling av salg Den siste dagen hvor Exvent mottar bestillinger. Produktene kan ikke bestilles etter denne datoen. 1. oktober 2016
Siste forsendelsesdato Den siste mulige forsendelsesdatoen fra Exvent. 16. desember 2016
Siste dato med support Den siste datoen hvor Exvent aktivt vil tilby support og sørge for at reservedeler er tilgjengelig. 16. desember 2026

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu
Leder, produktledelse og teknisk support

Exvent avslutter MDX-serien

Exvent avslutter produksjonen og salget av MDX-produktmodeller utstyrt med ekstern varmepumpe, og fokuserer på FoU, produksjon og salg av varmepumper integrert i aggregatene. Siste dato for bestilling av disse produktene er 1. oktober 2016.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Ensto Exvent AS tel.+47 67 10 55 00 eller sende en e-post til exvent@ensto.com.

Produkter som avsluttes:

Produktnummer Produktnavn
P072090121 Exvent Pandion MDX-E
P052110111 Exvent Pelican MDX-E
P062130012 Exvent Pegasos MDX-E
P062130112 Exvent Pegasos XL MDX-E
P122010110 Exvent Pallas MDX-E
P022120111 Exvent LTR-3 MDX-E
 P142010111  Exvent LTR-4 MDX-E
P032110111 Exvent LTR-6-190 MDX-E
P042130011  Exvent LTR-7 MDX-E
P042130111 Exvent LTR-7 XL MDX-E

Milepæler i End-of-life-tidsplanen:

Milepæl Definisjon Dato
End-of-life-annonsering Utstedelsesdato for End-of-life-annonsering 13. juni 2016
Avvikling av salg Den siste dagen hvor Exvent mottar bestillinger. Produktene kan ikke bestilles etter denne datoen. 1. oktober 2016
Siste for-sendelsesdato Den siste mulige forsendelsesdatoen fra Exvent. 16. desember 2016
Siste dato med support Den siste datoen hvor Exvent aktivt vil tilby support og sørge for at reservedeler er tilgjengelig. 16. desember 2016

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu
Leder, produktledelse og teknisk support

Exvent avslutter produksjonen og salget av EDA-styringen

Exvent avslutter produksjonen og salget av EDA-styringen. Den nye erstatningsstyringen heter Exvent eWind. Siste dato for bestilling av aggregat med EDA-styring er 1. oktober 2016.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Ensto Exvent AS tel +47 33 47 12 45 eller sende e-post til exvent@ensto.com.

Milepæl Definisjon Dato
End-of-life-annonsering Utstedelsesdato for End-of-life-annonsering 23. juni 2016
Avvikling av salg Den siste dagen hvor Exvent mottar bestillinger. Produktene kan ikke bestilles etter denne datoen. 1. oktober 2016
Siste for-sendelsesdato Den siste mulige forsendelsesdatoen fra Exvent. 16. desember 2016
Siste dato for support Den siste datoen hvor Exvent aktivt vil tilby support og sørge for at reservedeler er tilgjengelig. 16. desember 2026

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu

Leder, produktledelse og teknisk support

Exvent avslutter produksjonen og salget av Liggolo-modeller

Exvent avslutter produksjonen og salget av følgende Liggolo-modeller. Siste dato for bestilling av disse produktene er 1. oktober 2016. Exvent beholder modellen Liggolo ECEF i produktporteføljen for prosjektsalg.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte EnstoExvent AS tel +47 33 47 12 45 eller sende en e-post til exvent@ensto.com.

Produkter som avsluttas

Produktnummer Produktnavn
P090020113 Exvent Liggolo eco ECE høyre
P090020113V Exvent Liggolo eco ECE venstre

End-of-life milepælplan:

Milepæl Definisjon Dato
End-of-life-annonsering Utstedelsesdato for End-of-life-annonsering 23. juni 2016
Avvikling av salg Den siste dagen hvor Exvent mottar bestillinger. Produktene kan ikke bestilles etter denne datoen. 1. oktober 2016
Siste for-sendelsesdato Den siste mulige forsendelsesdatoen fra Exvent. 16. desember 2016
Siste dato med support Den siste datoen hvor Exvent aktivt vil tilby support og sørge for at reservedeler er tilgjengelig. 16. desember 2026

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu

Leder, produktledelse og teknisk support

Takmonteringsrammen for Exvent Pingvin XL endras

Exvent gjør en produktendring i Exvent Pingvin XL-serien. Pingvin XL-serien skal i fremtiden produseres som såkalte Click-takmonteringsrammer. Produktendringen gjør det mulig å bruke produktene både med og uten takmonteringsplaten. De nye produktversjonene leveres med gamle produktnumre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Ensto Exvent AS tel +47 33 47 12 45 eller sende en e-post til exvent@ensto.com.

Nye produkter:

Produktnummer Produktnavn
K930040204 Takmonteringsplate Pingvin XL Click høyre
K930040204V Takmonteringsplate Pingvin XL Click venstre

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu
Leder, produktledelse og teknisk support

Exvent avslutter salget av diverse tilbehør

Exvent avslutter salget av følgende tilbehør: Franke kjøkkenhette med innfangingsdel, kanaldeksel for filtre, Pingvin/Pandion gjennomføringsmatte for dampsperre, adapterplater for ventilasjonskanaler, en LTR-6/7 F7-filtermodell samt andre isolerte produkter. Siste dato for bestilling av disse produktene er 1. oktober 2016.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Ensto Exvent AS tel +47 33 47 12 45 eller sende en e-post til exvent@ensto.com.

Produkter som avsluttes:

Produktnummer Produktnavn
K240090012 Franke 250-10 hvit kjøkkenhette med innfangingsdel
K240090014 Franke 250-10 rustritt stål kjøkkenhette med innfangingsdel
K210010011 Kanaldeksel Ø 160 mm + G3 grovfilter (290x544x18)
K210010012 Kanaldeksel Ø 200 mm + G3 grovfilter (290x544x18)
K210010013 Kanaldeksel Ø 250 mm + G3 grovfilter (290x544x18)
M070500006 Pingvin gjennomføringsmatte for dampsperre høyre/venstre
M070500007 Pandion gjennomføringsmatte for dampsperre
M070500008 Pingvin XL gjennomføringsmatte for dampsperre høyre/venstre
M03P090030049 Adapterplate for ventilasjonskanaler Piccolo/Plaza
M03P010010102 Adapterplate for ventilasjonskanaler Pingvin høyre/venstre
M03P070010047 Adapterplate for ventilasjonskanaler Pandion
M03P050010047 Adapterplate for ventilasjonskanaler Pelican
M03P060010049 Adapterplate for ventilasjonskanaler Pegasos
M210030142 F7/F5: F7 M210030004-filter 305/5
M210030144 F7/F7: F7 M210030004-filter 305/5
M210030202 F7/F7: F7 M210030004-filter 305/5
M210040201 F7/F7: F7 M210030004-filter 305/5
K930020011 Digital timer – av/på eller halv/full hastighet
K930030005 CO2 karbondioksidsender med display KLH 100-N
K930030026 % RH fuktighetssender med display KLH 100-N
K930010015 Dobbel trykknapp for hjemme/borte + forsterkning
K930030023 Tilstedeværelsesdetektor LA14
K930020006 Manometer 0–250 Pa membrantype, indikerer (for varmegjenvinning, filtre)
M410020001 Elektrisk timer for ekstra tid
K930040077 Pelican forvarmerpakke 5 kW (VEAB CV25-50-2-MQU og kanalomføler)
K930040079 Pegasos XL forvarmerpakke 9 kW (VEAB CV25-90-3-MQU og kanalomføler)
K930040077 LTR-6 forvarmerspole 5 kW (VEAB CV20-50-2-MQU og kanalomføler)
K930040079 LTR-7 XL og forvarmerpakke 9 kW (VEAB CV25-90-3-MQU og kanalomføler)

Milepæler i End-of-life-tidsplanen:

Milepæl Definisjon Dato
End-of-life-annonsering Utstedelsesdato for End-of-life-annonsering 23. juni  2016
Avvikling av salg Den siste dagen hvor Exvent mottar bestillinger. Produktene kan ikke bestilles etter denne datoen. 1. oktober 2016
Siste for-sendelsesdato Den siste mulige forsendelsesdatoen fra Exvent. 16.desember 2016
Siste dato med support Den siste datoen hvor Exvent aktivt vil tilby support og sørge for at reservedeler er tilgjengelig. 16. desember 2026

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu

Leder, produktledelse og teknisk support