Exvent avslutter produksjonen og salget av Liggolo-modeller

Exvent avslutter produksjonen og salget av følgende Liggolo-modeller. Siste dato for bestilling av disse produktene er 1. oktober 2016. Exvent beholder modellen Liggolo ECEF i produktporteføljen for prosjektsalg.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte EnstoExvent AS tel +47 33 47 12 45 eller sende en e-post til exvent@ensto.com.

Produkter som avsluttas

Produktnummer Produktnavn
P090020113 Exvent Liggolo eco ECE høyre
P090020113V Exvent Liggolo eco ECE venstre

End-of-life milepælplan:

Milepæl Definisjon Dato
End-of-life-annonsering Utstedelsesdato for End-of-life-annonsering 23. juni 2016
Avvikling av salg Den siste dagen hvor Exvent mottar bestillinger. Produktene kan ikke bestilles etter denne datoen. 1. oktober 2016
Siste for-sendelsesdato Den siste mulige forsendelsesdatoen fra Exvent. 16. desember 2016
Siste dato med support Den siste datoen hvor Exvent aktivt vil tilby support og sørge for at reservedeler er tilgjengelig. 16. desember 2026

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu

Leder, produktledelse og teknisk support