Vi gjør endringer i produktporteføljen

Vi endrer produktporteføljen for å effektivisere tilbudet vårt. Selv om det er mange endringer, vil de ikke ha stor innvirkning. Enkelte av produktene har solgt dårlig mens andre har blitt erstattet. Du kan lese mer om endringene her