Bruk av ventilasjonsenheten er forenklet – iSLa app fjernkontroller enheten i fremtiden

Exvent har lansert en mobilapplikasjon som styrer ventilasjonsaggregater. Utviklingen av en ny mobilløsning var en automatisk videreføring av selskapets 40 år med produktutvikling. I dag har de fleste en smarttelefon eller nettbrett og iSLa-applikasjonen gjør enhetsadministrasjon enda enklere.

Mikael Karlsson, som er ansvarlig for Exvents og Enervent Zehnders forsyningskjede, forteller at kundene har bedt om muligheten til å overvåke og justere ventilasjonsaggregatene sine uavhengig av hvor de befinner seg. Han minner om at alle Exvent-enheter som regel fortsatt fungerer uten justering.

– De jobber selvstendig og måler hele tiden miljøforholdene, for eksempel fuktigheten i inneluften. Kontrollpanelene har vært mest nødvendig under igangkjøring, for å endre driftssituasjon og for vedlikeholdspåminnelser eller ved tilfeldige feilsituasjoner. Applikasjonen lager varsler helt uavhengig av hvor du befinner deg, sier Karlsson.

ISLa erstatter gradvis de separate kontrollpanelene som følger med aggregatene. Dagens kontrollpaneler erstattet over tid de faste panelene, som ble montert på aggregatene.

– Den største endringen i forhold til forrige app er at iSLa-applikasjonen betjener ventilasjonsaggregater med både eAir- og eWind-styrsystem. For å bruke applikasjonen trenger du en Wi-Fi-modul som er koblet til ventilasjonsaggregatet. WiFi-modulen leveres med alle nye aggregat, sier Mikael Karlsson.

iSLa er et miljøvennlig alternativ

Appen bidrar til å redusere behovet for komponenter bestilt fra Asia og samtidig redusere mengden plastavfall. På slutten av sommeren publiseres en egen seksjon for installatører i iSLa-applikasjonen som vil muliggjøre igangkjøring og fjernovervåking av ventilasjonsaggregater. Når fjernovervåking av enheten blir mulig, reduserer det behovet for vedlikeholdsbesøk på stedet.

Mikael Karlsson bekrefter at eierne av ventilasjonsaggregater ikke trenger å gjøre noe ved overgangen.

– Kontrollpanelene blir utelatt fra leveransene i løpet av dette året. Support og reservedelsleveranser vil imidlertid fortsette i mange år fremover. Vår kundeservice gir råd dersom du ønsker å bruke appen med en eldre enhet. ISLa-applikasjonen kan, som alle andre apper, lastes ned fra appbutikkene Google Play og AppStore.

– Vi er stolte av vår produktutvikling. iSLa øker positive miljøpåvirkning.

Mer informasjon: Mikael Karlsson, Head of Supply Chain, +358 400 230 734