Noram Produkter AS er nå Ensto Exvent AS

Noram Produkter AS, leverandør av ventilasjonsprodukter, byttet 1. juni 2016 navn til Ensto Exvent AS. Navnebyttet er en del av integrasjonsprosessen med Ensto-gruppen. Det finske selskapet Ensto Enervent Oy kjøpte opp alle aksjene i Noram Produkter AS høsten 2015. Oppkjøpet var helt på linje med Ensto Enervents vekststrategi med fokus på frisk luft, energieffektivitet, helse og komfort. Noram Produkter AS har vært en langvarig partner og den eneste norske leverandøren av Enervents produkter solgt under varemerket Exvent i Norge.

Navnebyttet fører til endringer i selskapets elektroniske adresser. Adressen til Ensto Exvent AS’ nettsted vil være www.exvent.no, og de ansattes e-postadresser er fra 1. juni fornavn.etternavn@ensto.com.

Det vil også forekomme enkelte personellendringer i Ensto Exvent AS. Annette Krampl begynner som administrerende leder 1. august 2016. Svein Solvik, grunnlegger og tidligere daglig leder av Noram Produkter AS, fortsetter som seniorrådgiver frem til utgangen av 2016, som støtte i overgangsperioden ved Ensto Exvent AS.

Gard Nilsen begynte som områdesalgsleder ved Ensto Exvent AS 6. juni 2016. Gard Skjelstad og Espen Timenes fortsetter i salgsavdelingen, og Vegard Olsen fortsetter i ettermarkedsavdelingen.

Mer informasjon
Svein O. Solvik
Seniorrådgiver
Ensto Exvent AS
svein.solvik@ensto.com
+47 95 83 20 83

Ensto Enervent Oy kort fortalt
Ensto Enervent Oy har produsert ventilasjonsaggregat i over 30 år. All produksjon finner sted i Porvoo i Finland. En helhetlig kontroll av inneklimaet har vært Ensto Enervents oppgave helt fra starten av: prioriteten er helse og komfort i tillegg til frisk luft og energieffektivitet.
Ensto er en familiebedrift og et internasjonalt Cleantech-selskap som spesialiserer seg på utvikling, produksjon og markedsføring av elektriske systemer og forsyning for distribusjon av elektrisk kraft samt elektriske applikasjoner. Ensto er en familiebedrift og ble etablert i 1958. I dag har bedriften 1700 ansatte i Europa og Asia. Ensto har en omsetning på 280 millioner euro.

Ensto Exvent AS kort fortalt
Ensto Exvent AS ligger i Bærum, og leverer ventilasjonsprodukter i Norge. Ensto Exvent AS har vært eneleverandør av Exvent-produkter siden 2003.