Ny filterstandard: Dette må du vite

Godt inneklima kommer ikke av seg selv.

Ny filterstandard gjør at du bør følge ekstra nøye med neste gang du skal skifte filter på ditt balanserte ventilasjonsanlegg.

I 2018 blir den gamle testmetoden for klassifisering av ventilasjonsfilter erstattet av en helt ny og langt strengere standard.

Det betyr at du må sjekke at det nye filteret du skal montere holder mål!

Hvorfor er filteret viktig?

Filteret i et balansert ventilasjonsanlegg har kort fortalt to oppgaver. Det ene er å filtrere bort partikler som er uheldig for helsen din, det andre er å sørge for at anlegget ditt jobber under optimale forhold.

Går filteret tett vil ventilasjonsanlegget måtte jobbe stadig hardere for å presse den rene luften gjennom filteret, og så må det attpåtil jobbe enda hardere for å transportere den innvendige luften ut av boligen igjen. Resultatet er økt strømforbruk, og i verste fall kortere levetid på ventilasjonsanlegget på grunn av økt slitasje.

Regelmessig filterbytte er altså smart både av helsemessige og økonomiske grunner.

Hva er vitsen med den nye standarden?

Målet med den nye ISO 16890-standarden er å sørge for et godt inneklima.

I dag vet man at det er de minste svevestøv-partiklene som skaper størst helseproblemer for oss mennesker, og dermed har man valgt å erstatte de gamle filterklassene (F7 og F8) med en helt ny, og langt strengere indeksering.

Dette må du vite om den nye PM-standarden

Det er filterets filtreringskapasitet som avgjør klassifiseringen, og den nye ISO-standarden bruker måleverdien PM.

PM står for svevestøv, og tallet etter PM angir størrelsen (målt i μm) på partiklene det aktuelle filteret stopper.

Det tre hovedstørrelsene i den nye ISO-standarden er:

ISO PM1. Angir at filteret har kapasitet til å stoppe partikler opp til 1 μm. (1 μm = 0,001 millimeter!) Eksempel: Virus, nanopartikler og bileksos.

ISO PM2,5: Stopper partikler over 1 μm og opp til 2,5 μm. (2,5 μm = 0,0025 millimeter)  Eksempel: Soppsporer, pollen og bakterier.

ISO PM10: Stopper partikler mellom 2,5 μm og 10 μm. (10 μm = 0,01 millimeter). For eksempel veistøv.

For å vise hvor godt filteret er skal det også brukes en prosentsats som indikerer utskillingsgraden. Et filter som stopper 60% av partiklene i partikkelklasse PM 2,5 vil altså få betegnelsen PM2,5 60%.

Her er det verdt å merke seg to ting:

  • Et filter som skal bli godkjent etter den nye standarden må stoppe minst halvparten av den aktuelle partikkelstørrelsen!
  • Dersom filteret ikke klarer 50% kravet kan det ikke bruke PM-betegnelsen. Det må da merkes som ISO Grov.

Hva vil det si for deg som kunde?

I følge overgangsreglene vil de gamle filtrene (etter den utgående EN779-standarden) være gyldige fram til juli 2018

Siden forskjellene på de gamle og nye filtrene er så store er likevel vår anbefaling klar:

Be om en bekreftelse på at filtrene du kjøper er godkjent etter den nye standarden, og er du i tvil kan du alltid kontakte Exvent!

Velg originalfilter!
Med originalfilter fra Exvent er du sikret at ditt ventilasjonsanlegg jobber optimalt.

Huskeliste:

  • Prioriter filter som har ISO PM 1-klassifisering. Siden det er de minste partiklene som er mest skadelige for helsen, bør du styre unna ventilasjonsfiltere som ikke er i filterklasse ISO PM 1.
  • Jo høyere prosent jo bedre. Kan du i tillegg velge mellom flere filtere i denne klassen, ja da bør du velge det filteret som oppgitt den høyest prosentverdien, fordi det har best filtreringsevne.
  • ISO Grov er det dårligste etter den nye standarden, og de bør du styre unna. Det samme gjelder filtere som fortsatt er merket etter den gamle standarden, f.eks F7 eller F8.