Exvent ventilasjonsaggregat fungerer uten problemer selv ved minusgrader

Viktigheten av et godt inneklima understrekes spesielt i vinterhalvåret, da vi tilbringer mye tid hjemme og inne. Exvent ventilasjonsaggregater er spesialdesignet for det nordlige klimaet og det er tatt hensyn til varierende værforhold i vår produktutvikling fra starten.

Våre aggregat er designet for å takle store forskjeller mellom inne- og utetemperaturer. Det viktigste er å huske å bruke aggregatet i henhold til instruksjonene i alle situasjoner. De dimensjonerte luftmengdene skal ikke endres, selv om kulden knepper i hjørnene. Ved riktig bruk fryser ikke aggregaterne selv om fuktigheten i avtrekksluften stiger midlertidig.

I tillegg er teknologiløsningen vi valgte – den roterende varmeveksleren – et kjent energieffektivt alternativ.

I vintermånedene synker luftfuktigheten

Om vinteren tørker oppvarming ut inneluften og det er viktig at ventilasjonsanordninger balanserer fuktigheten. Når temperaturen faller under 0 °C, gjenvinner den roterende varmeveksleren noe av fuktigheten i avtrekksluften, slik at inneluftfuktigheten holder seg på et sunt nivå.

Rene filtre sørger for frisk luft

Aggregatene våre fungerer best når brukeren husker å skifte filtre regelmessig. Det anbefales at filtrene i ventilasjonsaggregatet skiftes minst hver sjette måned. Nå er et godt tidspunkt å sørge for at nye filtre er bestilt for aggregatet for de kalde vintermånedene.

Den energibesparende øko-modusen

Våre ventilasjonsaggregater har en energisparende øko-modus. Hensikten er å minimere ventilasjonsaggregatets strømforbruk og maksimere varmegjenvinningen, uten å svekke ventilasjonen. Bruk av øko-modus kan midlertidig gi en følelse av trekk på kalde vinterdager, men gir samtidig besparelser i driftskostnader.