COVID-19

Exvent AS følger nøye med i utviklingen av koronasmitte, og vi retter oss etter de retningslinjer som Folkehelseinstituttet til enhver tid gir.
Det er per i dag ingen av våre leverandører eller transportører som har gitt uttrykk om redusert tilbud, og leveranser går derfor som normalt.
Vi tar forbehold om endringer i dette. Eventuelle endringer vil bli informert om på våre nettsider og direkte til kunder som har mottatt leveringsbekreftelse.

Vi vil inntil videre være noe restriktive med serviceoppdrag, og håper på forståelse for dette.