Energieffektivitet i Stockholm med modifikasjon av ventilasjonsaggregat

En stor borettslagsforening ønsket å energieffektivisere. Energiforbruksovervåking og rapportering ble utviklet som en del av prosjektet. I denne sammenheng ble det observert at det ikke var mulig å fjernovervåke og fjernstyre alle ventilasjonsaggregater. Løsningen på problemet var modifikasjonspakker, som sparte både tid og penger.

En av Sveriges største borettslagsforeninger ligger i Haninge i Stockholms län. Väduren, som til sammen omfatter i overkant av 900 leiligheter, ble bygget på 1960- og 70-tallet og består av både høyhus og lavhus. Mer enn 60 Enervent LTR-7 aggregat er installert i lavblokkene som tilhører foreningen. Aggregatene ble bestilt til forskjellige tider for rundt ti år siden. Hver enhet betjener et trapperom med 4–6 leiligheter.

I forbindelse med energikartleggingen utført av ekstern ekspert, ble det blant annet observert at noen av aggregatene produsert av Enervent var utstyrt med et eldre styringssystem, som ikke muliggjorde fjernovervåking.

– Det var 25 LTR-7 eco EDW-aggregat på stedet. Aggregatene var fortsatt fullt funksjonelle, men fjernstyring var ikke mulig. Fjernstyringsproblemet var enkelt å løse, da aggregatene utstyrt med DC-vifter var kompatible med det nyere Enervent eAir-kontrollsystemet, bekrefter Jens Krantz, som er salgssjef hos Enervent Zehnder i Sverige.

– I dette tilfellet var modifikasjonspakkene en effektiv måte å forlenge levetiden til ventilasjonsaggregatene. Vi byttet enkelt ut styringssystemet i ventilasjonsaggregatene og nå er det enkelt å overvåke energiforbruket og serviceledere kan dele enhetsspesifikke måleresultater, for eksempel i form av en Excel-tabell.

Når og hvordan velge modifikasjonspakker?

Modifikasjon av ventilasjonsaggregatet er en utmerket løsning dersom et ventilasjonsaggregat installert på et vanskelig sted eller integrert i konstruksjoner må oppdateres. Tilsvarende hvis du ønsker å gjøre en øko-skjøte i forbindelse med ventilasjonsrenoveringen eller om du ønsker en mer avansert ventilasjonskontroll.

Dusinvis av modifikasjonspakker er tilgjengelige og innholdet avhenger av aggregatmodellen og kundens behov. De mest omfattende modifikasjonspakkene inkluderer nesten hele teknologien – bare metallhuset og de mekaniske delene av varmeveksleren er igjen fra den gamle enheten. Pakkene installert i Haninge inneholdt kun kontrollsystemet.

Hvis du er interessert i å oppdatere ditt eget ventilasjonsaggregat ved hjelp av en modifikasjonspakke, kan du kontakte vår tekniske support, som finner den beste løsningen: service@enervent.com.

Om nødvendig reiser Enervent Zehnders tekniske supportteam til og med utenlands for å installere modifikasjonspakker, slik tilfellet var i Haninge. I Haninge gikk installasjonen av modifikasjonspakkene raskt da våre egne fagfolk, som kjenner aggregat og teknologi ut og inn, var på stedet.

– Fra et installasjonssynspunkt var dette et enkelt prosjekt for oss. Oppgangenes aggregat er plassert på loftet, som kun var tilgjengelig fra utsiden gjennom taklukene, men selv det ble ikke et problem i godt vær, sier Oscar Husman fra teknisk støtteteam.

Foto: På vei tilbake ble servicebilen vår fotografert sentralt i Stockholm

Praksis varierer noe mellom de nordiske landene. I det aktuelle objektet betjente et ventilasjonsaggregat et helt trapperom med flere leiligheter. I Finland er det for eksempel en forskrift som begrenser bruken av roterende varmevekslere i sentralisert ventilasjon.

Enervent ventilasjonsaggregater og modifikasjonspakker selges i Norge under merket Exvent.