Utvikling som rød tråd – 35 år i teknologiske spotlight

I februar var det 35 år siden Tom Palmgren begynte å jobbe i Enervent Zehnder. I løpet av denne tiden har utviklingen av ventilasjonsaggregater gått med stormskritt. Men tilfeldighetene hadde sin finger med i spillet da Tom havnet i bransjen.

Da en energiingeniørstudent fra Lovisa tenkte på temaet for diplomoppgaven på slutten av 1980-tallet, tok han frem telefonkatalogen for fylket sitt. Combinent var i begynnelsen av alfabetet og administrerende direktør Robert Hägg besvarte samtalen. Telefonsamtalen ble starten på en mer enn 30 år lang karriere innen ventilasjonsteknikk.

Fra en hovedoppgave til en arbeidskarriere

Bare noen få år før Tom ringte, hadde Hägg, en gründer i metallindustrien og selv en teknologientusiastisk innovatør, produsert de første ventilasjonsaggregatene.

– På det første møtet fikk jeg umiddelbart et forslag til tema for min avsluttende oppgave. Jeg studerte VVS-ingeniør som spesialiseringsalternativ og på Combinent fokuserte jeg på den roterende varmeveksleren i arbeidet mitt. Tom forteller at hele karrieren begynte litt tilfeldig med studiet av varmegjenvinning med roterende varmevekslere.

Han har vært i flere ulike stillinger, den røde tråden i karrieren har alltid vært utvikling.

– I starten drev jeg med produktdesign og elektro- og automasjonsdesign. Jeg har også vært involvert i salg og gitt tilbud. Noen ganger har teknisk støtte vært nødvendig i kundegrensesnittet. Tross alt har regnskap aldri blitt tildelt Tom.

Vekst og internasjonalisering

På begynnelsen av 2000-tallet ble Combinents navn Enervent. Tom flyttet til stillingen som teknisk direktør da Ensto, et internasjonalt familieselskap i elektrobransjen, kjøpte ventilasjonsprodusenten fra Borgå.

– Virksomheten hadde vokst jevnt og trutt, og produksjonen ble skilt fra produktutviklingen under Ensto. Da ble det også mitt ansvar å overvåke reguleringen både på nasjonalt og EU-nivå. Relatert til det inkluderer mine arbeidsoppgaver kvalitetsspørsmål og sertifiseringer samt oppfølging av standardiseringsarbeid, ramser Tom opp stillingsbeskrivelsen i dag.

Fremskritt innen teknologi

Det er lett for Tom Palmgren å nevne de viktigste milepælene fra et teknologiperspektiv.

– Selskapets suksess er basert på riktig valg av strategisk teknologi, det vil si å bytte til den roterende varmeveksleren. Den neste betydelige endringen var utviklingen av digitalisering, overgangen fra AC-vifter til DC-vifter og overgangen til varmepumpeteknologi. På denne måten gjorde vi aggregatene våre mer energieffektive enn før, noe som er et viktig konkurransefortrinn også i dag.

I løpet av de siste ti årene har utviklingen vært rask og kundeorientert. Blant annet har digitale koblinger til ulike eiendomsforvaltningssystemer og utvikling av mobile løsninger vært et automatisk kontinuum. I tillegg vil effekten av regelverket bli stadig viktigere i produktutviklingen.

Hva fikk deg til å bli så lenge i selskapet?

– Ledere og eiere har alltid hatt en oppmuntrende holdning til nye utviklingsideer og testing av dem. Dette har også blitt realisert de siste årene som en del av Zehnder Group. Det viktigste er selvsagt den gode ånden i arbeidsfellesskapet som er bevart til tross for vekst og endringer.