Enervent zehnders serviceteam løser spesielle situasjoner

Ventilasjonsaggregat fungerer vanligvis uavhengig. Når alt fungerer, merker du ikke engang deres eksistens. Aggregatets livssyklus er imidlertid lang og noen ganger er det nødvendig med hjelp fra en kompetent servicetekniker.

Våre pålitelige teknikere Oscar Husman og Robert Kristén håndterer blant annet alle spesielle situasjoner og er involvert i opplæring av partnerbedrifter i både Finland og andre land.

Oscar og Robert kjenner Enervents ulike aggregatmodeller ut og inn. Begge har hele 17 år i selskapets tjeneste og har akkumulert et firesifret antall servicebesøk i finske hjem. Sjelden, om noen gang, oppstår det et problem som de ikke kan løse.

Det beste er kundene og arbeidsmiljøet

Oscar og Robert trives med både sine egne oppgaver og Enervent. Robert bekrefter at ingen arbeidsdager er like og at det alltid er hyggelig å møte kunder «live». På samme måte takker Oscar det gode arbeidsmiljøet. Serviceteknikerne på kontoret og i felten kommer godt overens og har et godt samarbeid når de løser komplekse problemer sammen.

– Når det gjelder ventilasjon kan man tro at sommeren er den travleste tiden for oss serviceteknikere, men det er motsatt. Enervent ventilasjonsaggregater har roterende varmevekslere som vanligvis ikke brukes om sommeren. Vedlikeholdsbehov merkes oftere i de kaldere månedene, sier Robert Kristén.

Oscar Husman minner om at utstyret i Finland er av høy kvalitet fordi bygningsteknikk og ventilasjonsplanlegging er regulert.

– Min stillingsbeskrivelse inkluderer opplæring av teknikere og installatører i andre land også. Heldigvis følges byggeforskrifter og standarddeler brukes i aggregatene i vårt hovedmarked, de nordiske landene.

Oscars og Roberts utstyrskunnskap trengs også fra tid til annen på lageret når distribusjonen av reservedeler har økt med etableringen av nettbutikken. Reservedeler til de ulike aggregatmodellene monteres og ferdigstilles i Borgå før levering.

Hva er de vanligste årsakene til et vedlikeholdsbesøk?

Ventilasjonsaggregatene er designet for flere tiår med bruk. Av hensyn til garantien skal installasjon og igangkjøring alltid utføres av en kompetent og teknisk dyktig fagperson. Dette sikrer at aggregatet fungerer riktig fra starten.

Serviceteamet minner oss om at filtre er det viktigste evedlikeholdstiltaket. Hvis du glemmer å bytte dem, vil det føre til feil på aggregatet og serviceteknikere må tilkalles.

I den eldre enheten må også enkelte slitedeler skiftes ut. Styremodifikasjonspakke er en funksjonell løsning for å forlenge levetiden til aggregatet når du ikke ønsker å erstatte den med en helt ny ennå. Dusinvis av pakker er tilgjengelige, og innholdet avhenger av den samlede modellen.

Vedlikehold hvor som helst

I tillegg til eget serviceteam har Enervent Zehnder et partnernettverk i Norden. For eksempel er det rundt 10 erfarne vedlikeholdsselskaper i Norge, hvis representanter vi trener regelmessig. I spesielle situasjoner og når det trengs, reiser Oscar og Robert for å hjelpe dem.

Spørsmål? Vår tekniske støtte veileder og gir råd: service@enervent.com.