Ny video med Exvent Premium og Superior-seriene

De helt nye Exvent Premium og Superior-seriene revolusjonerer måten vi tenker på luftbehandling. Enhetene er utstyrt med en svært effektiv roterende varmeveksler samt en moderne varmepumpe.

Disse luftbehandlingsenhetene distribuerer frisk luft jevnt fordelt til alle rom, håndterer oppvarming og avkjøling, overvåker fuktighetsnivåer og CO2-nivåer og varmer til og med opp varmtvannet ditt.

Premium og Superior-enhetene er begge like godt egnet for nybygg som renovasjonsprosjekter. Enhetene er ekstremt kompakte og installasjonen er svært enkel. I nesten alle tilfeller er de nødvendige komponentene bygget inn i enheten og det er ikke nødvendig med en separat kjøleinstallasjon.