Exvent avslutter Pegasos Cooler -modellene

Exvent avslutter produksjonen og salget av Cooler-modellene. Cooler-modellene erstattes av Pegasos HP eAir-aggregatene. Siste dato for bestilling av Cooler-produkter er 1. oktober 2016.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Ensto Exvent AS tel  +47 33 47 12 45 eller sende en e-post til exvent@ensto.com.

Produkter som avsluttes:

Produktnummer Produktnavn
P062130011 Exvent Pegasos MDE-CO
P062130111 Exvent Pegasos XL MDE-CO
P062130013 Exvent Pegasos MDW-CO
P062100113 Exvent Pegasos XL MDW-CO

End-of-life milepælplan:

Milepæl Definisjon Dato
End-of-life-annonsering Utstedelsesdato for End-of-life-annonsering 23. juni 2016
Avvikling av salg Den siste dagen hvor Exvent mottar bestillinger. Produktene kan ikke bestilles etter denne datoen. 1. oktober 2016
Siste forsendelsesdato Den siste mulige forsendelsesdatoen fra Exvent. 16. desember 2016
Siste dato med support Den siste datoen hvor Exvent aktivt vil tilby support og sørge for at reservedeler er tilgjengelig. 16. desember 2026

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu
Leder, produktledelse og teknisk support