Exvent avslutter MDX-serien

Exvent avslutter produksjonen og salget av MDX-produktmodeller utstyrt med ekstern varmepumpe, og fokuserer på FoU, produksjon og salg av varmepumper integrert i aggregatene. Siste dato for bestilling av disse produktene er 1. oktober 2016.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Ensto Exvent AS tel.+47 67 10 55 00 eller sende en e-post til exvent@ensto.com.

Produkter som avsluttes:

Produktnummer Produktnavn
P072090121 Exvent Pandion MDX-E
P052110111 Exvent Pelican MDX-E
P062130012 Exvent Pegasos MDX-E
P062130112 Exvent Pegasos XL MDX-E
P122010110 Exvent Pallas MDX-E
P022120111 Exvent LTR-3 MDX-E
 P142010111  Exvent LTR-4 MDX-E
P032110111 Exvent LTR-6-190 MDX-E
P042130011  Exvent LTR-7 MDX-E
P042130111 Exvent LTR-7 XL MDX-E

Milepæler i End-of-life-tidsplanen:

Milepæl Definisjon Dato
End-of-life-annonsering Utstedelsesdato for End-of-life-annonsering 13. juni 2016
Avvikling av salg Den siste dagen hvor Exvent mottar bestillinger. Produktene kan ikke bestilles etter denne datoen. 1. oktober 2016
Siste for-sendelsesdato Den siste mulige forsendelsesdatoen fra Exvent. 16. desember 2016
Siste dato med support Den siste datoen hvor Exvent aktivt vil tilby support og sørge for at reservedeler er tilgjengelig. 16. desember 2016

Borgå 23. juni 2016

Tero Lalu
Leder, produktledelse og teknisk support