Filterne fra Filterpak gjør et usynlig, men viktig arbeid

Enervent Zehnder startet i vår et samarbeid med Filterpak fra Hangö i Finland. Selskapet er kjent som en produsent av høykvalitetsfiltre. Filterpak tilhører den finske M-Filter-gruppen, som har allsidig luftfilterekspertise, fra små ventilasjonsaggregatfiltre til spesialfiltre for industrien.

Roger Lindström, som har vært ansvarlig for Filterpaks salg i mer enn seks år, bekrefter at selskapet kontinuerlig har investert i vekst og forretningsutvikling de siste årene.

– Filterpak skiftet eiere tidlig på 2000-tallet, da Thomas og Peter Nordlund kjøpte hele virksomheten av gründeren. Fra starten av hadde de en sterk visjon i hvilken retning selskapet skulle utvikles. Vi ønsket å bygge Filterpak til et selskap som fremmer folks helse gjennom innovasjon, sier Lindström

Rett før pandemien startet gjorde selskapet en stor investering i å utvide produksjonen. Forsinkelsen i leveringen av nytt utstyr bremset reformene, men ifølge Roger Lindström ga det også overraskende muligheter. Filterpak begynte å produsere innenlandske kirurgiske munn-nesemasker.

– Teknologien utvikler seg og Filterpak fornyer utstyrsbasen i raskt tempo. Foreløpig er de viktigste produktgruppene for vårt selskap kassettfiltre og posefiltre. Enervent Zehnders ventilasjonsaggregat benytter begge løsningene.

Filtre er viktigere enn du tror

I boligventilasjonsaggregater spiller kvaliteten på filtrene en nøkkelrolle. Hvis trykktapet ikke er riktig, forblir ikke luftmengdene i aggregatet balansert og ventilasjonsaggregatet fungerer ikke som det skal. Riktig type filter er også viktig når det kommer til energieffektivitet.

– Produktet vårt er unektelig ganske spesielt fordi det alltid er gjemt inne i enhetene. I tillegg er dens oppgave å filtrere ut partikler fra luften som er usynlige for det menneskelige øyet, bemerker Lindström.

– Filtrene vi produserer til Enervent Zehnder er ikke hyllevare – når det kommer til ventilasjonsaggregater skreddersys både poser og kassetter for hver type enhet. Dette er den eneste måten å sikre full kompatibilitet for ulike enhetsmodeller. Samarbeidet vårt har fungert bra her siden starten.

Partnerskap er utvikling sammen

Filterpaks driftsfilosofi inkluderer langsiktig samarbeid med partnere. Kunden eier produktet, men Filterpak utvikler det for dem. Sammen gjennomfører vi kontinuerlig evaluering og videreutvikling.

– Selv om vi har investert i automatisering av arbeidstrinn, er produktene unike. I arbeidsfasene er det også fortsatt behov for manuelt arbeid og menneskelig tilsyn. Vi har svært engasjerte og kompetente medarbeidere i Hangö.

– Vi er stolte av alle produktene våre. Kassettfiltrene som brukes i Enervent Zehnders enheter er 100 % finske. Fibermaterialet deres er produsert av Ahlström-Munksjö i Tammerfors, limet kommer fra familieselskapet Kiilto og vi produserer filtrene til ventilasjonsaggregatene som produseres i Borgå. En kjede på fire selskaper med finsk arbeid og kunnskap i seg, oppsummerer Lindström.

Mikael Karlsson, som er ansvarlig for Enervent Zehnders forsyningskjede, bekrefter at samarbeidet med den innenlandske filterprodusenten også er viktig for selskapet fra et økonomisk og miljømessig ansvarlighetssynspunkt.

– Utviklingen sammen med Filterpak har allerede vist seg å fungere i løpet av det første året. Ved å holde forsyningskjedene korte, har vår virksomhet også lave utslipp, noe som sterkt støtter våre bærekraftsmål. Vi ønsket også å gjøre vårt for å påvirke bevaringen av arbeidsplasser i Finland og finne en operatør av høy kvalitet som vi kan konsentrere produksjonen av filtre til.

Enervent Zehnders ventilasjonsaggregat selges under merket Exvent i Norge.

Fotografi: Miikka Piirainen. Läs mer om M-Filter Group >>