Utvikling som rød tråd – 35 år i teknologiske spotlight

I februar var det 35 år siden Tom Palmgren begynte å jobbe i Enervent Zehnder. I løpet av denne tiden har utviklingen av ventilasjonsaggregater gått med stormskritt. Men tilfeldighetene hadde sin finger med i spillet da Tom havnet i bransjen.

Da en energiingeniørstudent fra Lovisa tenkte på temaet for diplomoppgaven på slutten av 1980-tallet, tok han frem telefonkatalogen for fylket sitt. Combinent var i begynnelsen av alfabetet og administrerende direktør Robert Hägg besvarte samtalen. Telefonsamtalen ble starten på en mer enn 30 år lang karriere innen ventilasjonsteknikk.

Fra en hovedoppgave til en arbeidskarriere

Bare noen få år før Tom ringte, hadde Hägg, en gründer i metallindustrien og selv en teknologientusiastisk innovatør, produsert de første ventilasjonsaggregatene.

– På det første møtet fikk jeg umiddelbart et forslag til tema for min avsluttende oppgave. Jeg studerte VVS-ingeniør som spesialiseringsalternativ og på Combinent fokuserte jeg på den roterende varmeveksleren i arbeidet mitt. Tom forteller at hele karrieren begynte litt tilfeldig med studiet av varmegjenvinning med roterende varmevekslere.

Han har vært i flere ulike stillinger, den røde tråden i karrieren har alltid vært utvikling.

– I starten drev jeg med produktdesign og elektro- og automasjonsdesign. Jeg har også vært involvert i salg og gitt tilbud. Noen ganger har teknisk støtte vært nødvendig i kundegrensesnittet. Tross alt har regnskap aldri blitt tildelt Tom.

Vekst og internasjonalisering

På begynnelsen av 2000-tallet ble Combinents navn Enervent. Tom flyttet til stillingen som teknisk direktør da Ensto, et internasjonalt familieselskap i elektrobransjen, kjøpte ventilasjonsprodusenten fra Borgå.

– Virksomheten hadde vokst jevnt og trutt, og produksjonen ble skilt fra produktutviklingen under Ensto. Da ble det også mitt ansvar å overvåke reguleringen både på nasjonalt og EU-nivå. Relatert til det inkluderer mine arbeidsoppgaver kvalitetsspørsmål og sertifiseringer samt oppfølging av standardiseringsarbeid, ramser Tom opp stillingsbeskrivelsen i dag.

Fremskritt innen teknologi

Det er lett for Tom Palmgren å nevne de viktigste milepælene fra et teknologiperspektiv.

– Selskapets suksess er basert på riktig valg av strategisk teknologi, det vil si å bytte til den roterende varmeveksleren. Den neste betydelige endringen var utviklingen av digitalisering, overgangen fra AC-vifter til DC-vifter og overgangen til varmepumpeteknologi. På denne måten gjorde vi aggregatene våre mer energieffektive enn før, noe som er et viktig konkurransefortrinn også i dag.

I løpet av de siste ti årene har utviklingen vært rask og kundeorientert. Blant annet har digitale koblinger til ulike eiendomsforvaltningssystemer og utvikling av mobile løsninger vært et automatisk kontinuum. I tillegg vil effekten av regelverket bli stadig viktigere i produktutviklingen.

Hva fikk deg til å bli så lenge i selskapet?

– Ledere og eiere har alltid hatt en oppmuntrende holdning til nye utviklingsideer og testing av dem. Dette har også blitt realisert de siste årene som en del av Zehnder Group. Det viktigste er selvsagt den gode ånden i arbeidsfellesskapet som er bevart til tross for vekst og endringer.

Våren full av gode møter og samtaler

Tiden har virkelig gått fort, siden vårt 40-årsjubileumsår og 20-årsjubileumsåret for vår bedrift i Norge allerede er halvveis. I begynnelsen av året fortalte vi på forskjellige kanaler at vi feiret i arbeidets navn og presenterte samtidig en åpen invitasjon til å samle din egen gruppe og besøke fabrikken i Borgå i Finland. Mange har vært interessert i muligheten, og de siste månedene har vært uvanlige, men hyggelige og ekstra travle på fabrikken.

Få av fagfolkene innen konstruksjon, design eller bygningsteknisk vedlikehold som har besøkt oss har tidligere blitt kjent med produksjonen av ventilasjonsaggregat, enn si en i Finland. Vi har lagt merke til at noen til og med er overrasket over at Exvent aggregater faktisk produseres fra start til slutt i Finland. Vår virksomhet har blitt internasjonal og eierne har endret seg, men produksjon og produktutvikling har holdt seg stabilt på selskapets fødested i Borgå.

Frem i Exvents ånd

Vi har det gøy og det viser seg også i lange karrierer. Hvor kommer ånden til Exvent fra? Å spørre kan gi forskjellige svar, men det er ting som henger sammen.

  • Våre ansatte har frihet til å opptre selvstendig – det er tillit på begge sider
  • Hierarkiet vårt er lavt og samhandlingen mellom kollegaer og veiledere er åpen
  • Produktene holder høy kvalitet og arbeidsoppgavene med dem er interessante
  • Etter hvert som ferdighetene deres har vokst, har mange kunnet gå videre til nye utfordringer innefor sellskapet

Det er også viktig at bedriften og produktene hele tiden utvikler seg og svarer på kundenes krav. Vi er stolte av resultatet. I fjor revolusjonerte vi kjøling av boliger, da vi lanserte vårt Svea ventilasjonsaggregat som passer inn i et lite rom og kan integreres med kompressorkjøling. Denne vår har vi lansert iSLa-applikasjonen som muliggjør fjernstyring. Den sterke satsingen på produktutvikling vil fortsette de neste tiårene. I fremtiden vil vi ha enda mer samarbeid med produktutvikling i Zehnder Group enn tidligere.

Ønsker du å sette sammen en besøksgruppe fra din bedrift, er det fortsatt mulighet for å besøke oss! Du kan kontakte Gard Skjelstad, som er salgsansvarlig i Norge, via e-post og bestille besøk i løpet av høsten.