EnergyBUS i en boligblokk

Det indre energidistribusjonssystemet i bygget jevner ut temperaturforskjellene mellom leilighetene

I boligblokker varierer behovet for oppvarming, kjøling og fukting av inneluft mellom ulike områder, selv innen samme årstid. På solsiden kan det være behov for kjøling tidlig på våren, mens fyringssesongen fortsatt er langt unna på skyggesiden. Utjevning av slike temperaturforskjeller er en av hovedfaktorene for komfort og energieffektivitet i dagens konstruksjonsprosjekter. I praksis deles bygningen inn i en rekke seksjoner og ventilasjonen designes separat for hver seksjon. Overskuddsenergi gjenvinnes og overføres via EnergyBUS til en akkumulatortank som deles av hele bygget. Denne energien, som allerede er kjøpt og levert til bygningen utenfra, leveres deretter fra tanken til kjøligere seksjoner i bygningen. I tillegg til overskuddsvarme, kan også kjøleenergi gjenvinnes av luft-luft-varmepumper og deretter brukes til kjøling i andre områder.

Dagligvarebutikk gir energi til beboere

Et godt eksempel på bruk av EnergyBUS er en boligblokk som har en dagligvarebutikk på gateplan. Normalt er ventilasjonssystemet for butikken og dens kjøleutstyr designet og implementert som en separat enhet, og et annet system er designet for leilighetene. Denne tradisjonelle metoden kan resultere i en situasjon hvor butikken gir betydelige ekstrakostnader for boligselskapet og beboerne. EnergyBUS gjør det mulig å gjenvinne overskuddsvarme som genereres av butikkutstyret. Takket være denne løsningen, kan varmtvannet som brukes av beboerne, varmes opp med energi som er gjenvunnet fra bygget størstedelen av året.

Trappespesifikk ventilasjonsenhet
Sørsiden av bygningen forblir behagelig kjølig når overskuddsvarme som genereres av solen, overføres via EnergyBUS til den andre siden av bygningen.

 

Sommer: Tilluften er sval og tørr. Overskuddsvarme brukes for oppvarming av varmtvann.
Vinter: Tilluften er varm, varmetapet fra ventilasjon er minimalt.
Overskuddsvarme fra varmepumpen brukes for oppvarming av varmtvann.

Butikken har sin egen EnergyBUS-enhet