Industribygg og kontorlokaler

Firma Metallityöliike Tom Nyberg Ky/Anders Nyberg
Byggeår 2013
Entreprenør Best-Hall Oy
Flateareal ca. 1500 m2
Volum 8380 m3
VVS-design Ab Ingenjörsbyrå Jörgen Holm Insinööritoimisto
Oy / Jörgen Holm
Oppvarmings- og ventilasjonsløsning 4 stk Pallas HP Aqua KI med avfuktingsfunksjon og
1 stk. Pegasos HP Aqua med avfuktingsfunksjon
Ekstra oppvarming fjernvarme
Entreprenør Ilmastointikulma Oy
VVS-entreprenør LVI-Center Auhtola Oy
Elektrisitet/automasjon EK-Automatic
Nødvendig varmeeffekt 53 kW
Ventilasjonskjøleeffekt 27 kW
Design luftstrøm (kjøling) 2790 l/s

Ideelt innendørsklima for et produksjonsanlegg

Ventilasjon, oppvarming og kjøling av de ulike områdene håndteres på en kostnadseffektiv og praktisk måte med dedikerte enheter.

Metallityöliike Tom Nyberg Ky, en mekanisk konstruksjonsbedrift basert i Porvoo, investerte i et moderne produksjonsbygg på riktig tidspunkt, midt i en lavkonjunkturperiode. Kaffebrenneriet Robert Paulig Oy leide selskapets gamle hall og trengte mer plass.

– De ønsket å ta over verkstedet vårt for å utvide arealet. En lavkonjunkturperiode betyr mindre etterspørsel i verkstedindustrien, så det var på tide å bli utvikler. Når veksten starter, vil det være for liten plass også her i Porvoo, sier Anders Nyberg.

Fleksible løsninger

Aqua in the spacious and bright hall.
Aqua i den romslige og lyse hallen.

Når et selskap ser etter produksjons- og kontorlokaler, er det viktig å ta hensyn til plassering, godt inneklima og mulighet for endringer. Driftsmiljøet endres raskt og lokalene må kunne dekke de endrede behovene på en så enkel måte som mulig. I tillegg til strukturelle løsninger som muliggjør oppdeling og utvidelse av lokalene, må man også ta hensyn til modifiserbarheten til det tekniske anlegget.

Akkurat et slikt moderne, modifiserbart produksjonsbygg ble utviklet av Metallityöliike Tom Nyberg Ky i Tolkkinen i 2013. Selskapet flyttet produksjonsvirksomheten til det nye bygget tidlig i 2014. Nå kan selskapet leie ut en stor hall, enten som én enhet eller praktisk inndelt i to separate områder, og et moderne, lyst kontorlokale i to etasjer.

Selskapet ble grunnlagt i 1964 og ledes av Anders Nyberg. Metallityöliike Tom Nyberg Ky er et familieeid selskap og drives nå av andre generasjon. Foreldrene hans har likevel ikke pensjonert seg helt. De er jo tross alt entreprenører. Og betingelsene for å fortsette kan ikke bli bedre: Alt i det nye maskinverkstedet er konstruert til å fungere perfekt og forholdene er svært gode.

Selskapets tomt og produksjonsbygninger ligger rett ved Finskebukta i Tolkkinen, Porvoo. Sjøutsikten fra kontorvinduene på kystsiden av det nye produksjonsbygget er noe som ville koste svært mye i et boligbygg.

Metallityöliike Tom Nyberg Ky kjøpte industribygget, som var bygget i 1971, med tomten for ti år siden. Bygningene er tilkoblet et fjernvarmenett. Fjernvarme var et av alternativene som ble vurdert for det nye produksjonsbygget.

– Det ville være det billigste alternativet i forhold til investeringskostnader, men driftskostnadene var noe uforutsigbart, påpeker Nyberg.

De vurderte også et jordvarmesystem, men boring av energibrønnene er en forholdsvis dyr og, i et område med høye radonforekomster, en svært risikabel løsning. Samlerørene kunne også legges på havbunnen, men Nyberg mente at dette ikke var et trygt alternativ på grunn av den store skipstrafikken.

Kjøling er en viktig funksjon

Nyberg ønsket en funksjonell, behovsstyrt ventilasjonsløsning som ville muliggjøre både kjøling og avfukting av inneluften.

– I dag brukes også luft-varmepumper til oppvarming av moderne, energieffektive produksjonsbygg. De gir varme i fyringssesongen og, om nødvendig, kjøling av inneluften om sommeren. Men fordi arbeidet som utføres i maskinverkstedet også genererer mye spillvarme om vinteren, trengte vi en mer allsidig løsning enn bare luftvarmepumper, forklarer Nyberg.

Våren 2014 var det nødvendig med kjøling fordi utetemperaturen hadde vært helt nede på +8 °C.

Løsningen designet av VVS-ingeniør Jörgen Holm sørger for at alle områder får optimale forhold på mest mulig fleksibel, energieffektiv og kostnadseffektiv måte. Produksjonsanlegget kan deles inn i tre seksjoner. Hver seksjon skal ha et dedikert ventilasjons-, oppvarmings og kjølesystem, fordi behovene kan variere mye avhengig av aktivitetene. Behovene i kontor- og fellesområdene på ca. 250 m2, er også forskjellige. Det brukes også et annet varmedistribusjonssystem. I produksjonsanlegget brukes luftoppvarming som varmedistribusjonssystemet, mens den vannbårne gulvvarmen brukes i kontor- og fellesarealene for komfort. Fellesområdene har også et dusjrom for de ansatte. Behovet for varmtvann i produksjonsanlegget er lavt.

 

Profesjonell design

Climecon’s terminal device on the hall ceiling delivers high-quality supply air evenly.
Climecons terminalenhet i halltaket
gir jevn tilførsel av kvalitetsluft.

Ventilasjons, oppvarmings- og kjøleløsningen i bygningen består av én Exvent Pegasos HP Aqua-enhet og fire Exvent Pallas HP Aqua KI-enheter – og alle disse enhetene er utstyrt med en avfuktingsfunksjon.

– De er et utmerket valg fordi de har alt man trenger i én pakke, kommenterer Nyberg.

Ventilasjons-, oppvarmings- og kjøleløsningen er i seksjoner. Varmen som gjenvinnes fra hver seksjon overføres via EnergyBUS til en energibank, en 5000-liters Akvaterm-akkumulatortank plassert i det tekniske rommet. Fra akkumulatoren brukes varme avhengig av behov: til gulvvarmesystemet og varmtvannssystemet i kontoretasjen, til oppvarming av tilluften med varmespiralene i ventilasjonsenhetene og til gjenoppvarming av tilluften som avfuktes av kjøling på varme sommerdager.

Det brukes også elektriske varmeovner for ekstra varme når temperaturen er som lavest om vinteren. Fjernvarme er også tilgjengelig som et reservesystem for svært lange kuldeperioder.

Systemet har allerede vist seg å være svært energieffektivt over en periode på seks måneder: Mengden energi til oppvarming av den nye hallen er bare en sjettedel (6500 kWh) av mengden energi som ble brukt for oppvarming av den gamle hallen.

Å designe et luftoppvarmings- og kjølesystem for et produksjonsanlegg krever både ekspertise og erfaring hos designeren.

– Utmerket inneklima og god kvalitet på inneluften kan sikres ved å dimensjonere systemet slik at man får tilstrekkelig med kjøle- og oppvarmingseffekt. Luftstrømmen må være dimensjonert høyere for kjøling av luft. Tilstrekkelig kapasitet kan ikke sikres på minimumsnivået som er spesifisert i de finske byggeforskriftene, understreker VVS-ingeniør Jörgen Holm.