Ny enebolig

Byggherre og beboere Familie med fire personer
Byggeår 2012–2015
Areal 240 m2
Volum ca. 900 m3
Varmesystem hybrid-varmesystem
Energiklasse B
VVS-design Aki Mikkelson
Løsning Exvent Pegasos HP Aqua-ventilasjonsenhet med en roterende varmeveksler, integrert luft-luft varmepumpe og avfuktingsfunksjon
Nødvendig varmeeffekt 9,5 kW
Ventilasjonskjøleeffekt 3,5 kW
Ventilasjonskjøleeffekt
med avfukting
8,7 kW
Design luftstrøm (avkjøling) 290 l/s

Enkel hybridløsning

En fagmann velger et ukomplisert og svært pålitelig ventilasjons- og oppvarmingssystem for hjemmet sitt.

Som fagmann i byggebransjen, er byggherren for dette huset også kjent med de nyeste alternativene og forstår svært godt hvilke mål som skal inkluderes ved bygging av en så energieffektiv enebolig som mulig på en kostnadseffektiv måte, samt hvilke mål som ennå ikke er helt oppnåelige.

– Det er fremdeles ikke nok kunnskap om passivhus, for ikke å snakke om nullenergihus, til at de kan bli fornuftige alternativer, spesielt for en selvbygger. Selv for en fagmann kreves det dyptgående ekspertise, erfaring og spesiell oppmerksomhet, påpeker han.

Holdbar og kostnadseffektiv

I likhet med mange finske menn, ønsket han selv å bygge et hjem for familien sin. Men fordi et travelt yrkesliv og en voksende familie satte visse grenser for tiden han hadde tilgjengelig, måtte han ta avgjørelser om visse grunnleggende faktorer i begynnelsen av prosjektet.

– Det tar tid når du bygger et hus sammen med faren din. Jeg har bygget mest om somrene, og jeg tør ennå ikke love at vi kan flytte inn i det nye hjemmet vårt til jul 2014. Derfor har han valgt materialer og byggemetoder som gjorde det mulig med en lang byggeperiode.

Et murhus er en holdbar og sikker løsning. Den isolerte murstrukturen har vegger som kun trenger egnet overflatemateriale. Over kjellergulvet er det brukt hulkjerneplater.

Byggets energiklasse vil være B, en lavenergiklasse. Passive konstruksjon var ikke mulig med EPS-blokkene som ble valgt. Strukturene er designet slik at de er lufttette og så godt isolerte som mulig. Taket ble isolert med polyuretan for å sikre best mulig varmeisolasjonskapasitet og lufttetthet, samt for å maksimere plassen.

Familien vil få sitt andre barn høsten 2014, og de tenker også på å skaffe seg enda en husky. Det samlede arealet i huset er ca. 300 m2 på ett plan, som er en fornuftig størrelse for et familiehjem. Kjelleren skal ha teknisk rom med ekstra plass for hobbyer.

Fokus på komfort

I stuen er det store vinduer fordi muligheten for et stort, naturlig lysinnslipp var noe familien ikke ønsket å inngå kompromisser på. De energieffektive vinduene har et antiduggbelegg samt et solbeskyttelsesbelegg for å forhindre at rommet blir for varmt om sommeren.

– I ventilsystemdesignet måtte det likevel tas hensyn til avkjøling av inneluften enten det var på en ene eller andre måten, kommenterer byggherren.

Byggherren vurderte oppvarmings- og ventilasjonsløsningen for huset sitt sammen med VVS-ingeniør Aki Mikkelson. De diskuterte forskjellige alternativer, både i forhold til investerings- og driftskostnader, og sluttvalget ble tatt på grunnlag av komfort.

I en familie med flere barn og kjæledyr, er gulvvarme en viktig komfortfaktor. Forbruket av varmtvann er også høyt. I tillegg til en Pegasos HP Aqua-enhet, varmes vannet i huset også opp av en varmemagasinerende peis med vannsirkulasjon. Varmen lagres i en 750-liter stor Akvaterm akkumulatortank.

Alt annet leveres av en enkelt enhet, Exvent Pegasos HP Aqua, som også inkluderer avfuktingsfunksjonen. Enheten er en ventilasjonsenhet utstyrt med både mekanisk varmegjenvinningssystem (roterende varmeveksler) og en integrert avtrekksluft-innblåsingsluft-varmepumpe. Derfor er varmegjenvinningskapasiteten betydelig høyere enn for tradisjonelle varmegjenvinningsløsninger. Overskuddsvarme fra varmepumpen lagres i akkumulatortanken slik at den kan brukes for oppvarming.

Effektiv på alle måter

På varme sommerdager er det heller luftfuktigheten og ikke selve temperaturen som er avgjørende for om det kjennes ubehagelig ut. Hvis den høye luftfuktigheten fjernes fra inneluften, må luften avkjøles bare litt for at det skal kjennes behagelig ut. På grunn av avfuktingsfunksjonen, kjøler luft-luft varmepumpen til Exvent Pegasos HP Aqua-enheten tilluften til ca. +7…+10 °C. Deretter varmer ettervarmespiralen luften til +17…+19 °C, og luften blåses inn ved denne temperaturen. Selv under varmebølgeperioder med svært høy luftfuktighet, har alle rom en konstant og behagelig inneluftkvalitet.

Et energieffektivt ventilasjonssystem tar høyde for endringer i forholdene både inne og ute. Exvent Pegasos HP Aqua-enheten reguleres av en integrert karbondioksidsensor og en luftfuktighetssensor. Ventilasjonshastigheten økes av et signal fra fuktighetssensoren etter at man for eksempel har dusjet.

Aki Mikkelson sier at å konstruere et ventilasjonssystem for en lufttett, energieffektiv bygning krever grundig undersøkelse av de forskjellige alternativene og omhyggelige beregninger. – Luftstrømmen må designes til riktig nivå og kjølefunksjonen gjør dette mer utfordrende. Vi undersøkte også et behovsstyrt, romspesifikt ventilasjonssystem for dette prosjektet, men måtte oppgi dette på grunn av høyere kostnader. Dette gjorde det utfordrende å balansere ventilasjonssystemet fordi systemet som er balansert for designforholdene, også måtte balanseres for lavere luftstrømmer, forklarer han.

I et behovsstyrt ventilasjonssystem justeres luftstrømmen med romspesifikke strømningsregulatorer basert på bruken av rommet. Dette betyr at systemet stiller inn ventilasjonen i et tomt soverom på en lavere innstilling med strømningsregulatoren, mens ventilasjonen i andre rom forblir uendret. Hvis dette styresystemet ikke er inkludert i designet, men avkjøling må inkluderes, må luftstrømmen justeres opp til høy luftstrøm for kjølemodus, men det må også sikres at ventilasjonen er tilstrekkelig ved lav luftstrøm i rom i enden av kanalsystemet.

Hvis dimensjoneringen er korrekt, er inneluften av god kvalitet og ventilasjonssystemet fungerer korrekt uansett forhold.